Končí dotování energie státem v roce 2023. Teď je hlavně na nás, kolik v dalších letech ušetříme.

Postupně se od ledna 2024 začíná realizovat Nová tarifní soustava a modernizace přenosové soustavy, my účastníci energetického trhu bychom měli být při tom. Nejde jen o distributora, dodavatele či dodavatele technologií. Jde o naše budoucí každodenní náklady na energie

Kvůli výrazně zvýšeným cenám plynu a elektřiny od konce 2021 do konce 2022 zadotoval stát pro rok 2023 část jejich cen ze státního rozpočtu (zastropování cen za komoditu a úhradu některých položek za distribuci za spotřebitele – OZE, systémové služby, a ztráty v distribučních soustavách). Tato opatření byla uzákoněna na rok 2023. Ceny komodit se však už rok drží na rozumných hodnotách díky vymanění ze závislosti na plynu z Ruska (aktuálně na burze např. 2,5Kč/kWh elektřina a 1Kč/kWh bez DPH plyn pro konstantní dodávku = base load pro rok 2024). Státní rozpočet se navíc potýká s ohromným schodkem, který se musí krýt velmi drahými půjčkami, proto se s prodloužením kompenzací nepočítá a ceny energií tedy v průměru vzrostou.

Šetřit energií by mělo být snažší

Předpokládá se, že ceny energií postupně porostou i v dalších letech, a to nejen kvůli inflaci, ale hlavně kvůli dlouho odkládané a konečně započaté modernizaci distribučních sítí, která umožní je plně využívat i malým dodavatelům, kteří mohou velmi pomoci v dekarbonizaci naší společnosti, ale kterou stejně nakonec zaplatí spotřebitelé (buď přes ceny energií nebo přes daně). Postupně bude zajímavé využívat, případně posunout výrobu či spotřebu elektřiny v čase, což umožní modernizace a digitalizace přenosové a distribuční soustavy a zřízení energetického datového centra.

Proto jde o to aby občan, SVJ, město, firmy více využili možnosti celé řady investičních dotací do obnovitelných zdrojů energie, který jim podstatně sníží spotřebu elektřiny a pomůže dalšímu rozvoji OZE.

Samoodečet

Pokud plánujete v roce 2024 více šetřit, pak doporučujeme provést odečet (opis stavu) elektroměru a plynoměru s případnou fotodokumentací na přelomu roku a údaje poslat svému distributorovi přes internet: Odečet plynu | GasNet a Samoodečet stavu elektroměru | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz) a raději i dodavateli. Pokud to neuděláte a v novém roce se vám spotřeba sníží a distributor provede vlastní odečet až v průběhu roku 2024, tak se část levné spotřeby z roku 2023 rozpočte i do dražšího roku 2024.

Sledování vlastní spotřeby

Při optimalizaci čehokoliv je důležité sledovat dopad jednotlivých opatření. Pro sledování úspor spotřeby jsou dnes oblíbené on-line aplikace a to jak pro počítač, tak pro mobily. Do nich se průběžně zapisují stavy elektroměru či vodoměru či plynoměru a aplikace pak ukazuje aktuální spotřebu, různé průměry a výkyvy, podle kterých pak lze poznat, co má na spotřebu jaký vliv, na co se zaměřit, a neztrácet čas věcmi, které mají ve skutečnosti malý vliv.

Např. ČEZ má aplikaci Proud | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz), ale aplikací jsou mraky, nemluvě o tom, že si lze spotřebu zapisovat i do Excelu či sdílet mezi zařízeními na GoogleSheets. Samozřejmě to jde zapisovat i do notýsku, ale je docela pracné ty údaje pak přehledně zpracovávat.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.