Návrh: Konkretizovat program zasedání zastupitelstva

Týden před zastupitelstvem se na úřední desce objeví pozvánka na zastupitelstvo, kde je každý bod uveden pár slovy, bohužel většinou velmi nekonkrétně nebo nejasně. Takže i kdyby někdo měl zájem zjistit, co se tam bude dít, musí se buď ptát na městě nebo zastupitele anebo si číslo pozemku hledat na katastru… a to mnohé odradí.

Zvlášť „tajemné“ body programu následujícího 3. zastupitelstva :

2. Vyhlášky o zrušení obecně závazných vyhlášek
4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města
Slatiňany na r. 2018
5. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany
na r. 2019
6. Revokace usnesení

Ještě lepší by bylo, kdyby aspoň něco z materiálů, které dostali zastupitelé jako podklady, bylo zveřejněno i pro občany. Abychom věděli, o čem zastupitelé rozhodují a mohli je v případě potřeby ještě před jejich rozhodnutím kontaktovat, jako to mají v Chrudimi. Práce navíc při přípravě by to být nemusela, tu veřejnou část by si prostě zastupitelé taky našli na webu (třeba města).

V Chrudimi mají i ve stručném programu uvedeno jméno předkladatele bodu.

Taky bych řekl, že v Chrudimi se stává méně, že by se „nepříjemné“ body schovaly do (tajemného bodu)2 „10. Různé“.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.