Kontejner na bioodpad bude o víkendu ve Škrovádu

16. až 17. září 2023 bude kontejner umístěn ve Škrovádu na bývalém hřišti.
Upozorňujeme, že kontejner je určen pouze pro občany, s malým množstvím odpadu a pro ty, kteří nemají možnost dopravit tento odpad do kompostárny, tedy převážně starší občany.1

  1. hlášení MR 6/9/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.