Téma: Kontejner na bioodpad na hřbitově

Kontejner je aktuálně určen pouze pro uživatele hřbitova, protože:

  • odvoz kontejneru je dosti nákladný (1100 Kč/svoz, bývá v něm 2-4 tuny odpadu)1
  • náklady na rozvoz jsou hrazeny z účtu provozu hřbitova, který má příjmy od uživatelů hřbitova

Bioodpad občanů lze buď:

  • odvézt do obecní kompostárny nebo
  • na vlastním pozemku v kompostérech,
  • odvézt do sběrného dvora – to však není zadarmo, protože převoz do kompostárny nakonec zaplatí město z poplatku za komunální obvod – do konce roku 2018 se však neplatí za kg, ale odvoz na kompostárnu je v paušální platbě za více služeb Sběrného dvora (23 tis Kč měsíčně)1
  1. ceny vč. DPH, dle HSO MěÚ k 6/2019[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.