Téma: Kontejner na bioodpad na hřbitově

Na hřbitově je umístěn kontejner na bioodpad z hrobů. Tento bioodpad však nebývá tak čistý, aby ho bylo možné vozit do kompostárny, proto se vozí jako bioodpad pro zakrývání skládky v Nasavrkách (ca. 1,6 Kč/kg odpad + ca. 0,4 Kč/kg doprava)*1. Kdyby to byl čistě bioodpad, dal by se vozit na naši kompostárnu (1 Kč/kg celkem) anebo do Dražkovic (ca. 0,5 Kč/kg odpad + ca. 0,4 Kč/kg doprava)*1Kontejner je aktuálně určen pouze pro uživatele hřbitova, protože:

  • odvoz kontejneru je dosti nákladný (1100 Kč/svoz, bývá v něm 2-4 tuny odpadu)*1
  • náklady na rozvoz jsou hrazeny z účtu provozu hřbitova, který má příjmy od uživatelů hřbitova

Bioodpad občanů je buď likvidovat

  • odvézt do obecní kompostárny
  • na vlastním pozemku v kompostérech,
  • odvézt do sběrného dvora – to však není zadarmo, protože převoz do kompostárny nakonec zaplatí město z poplatku za komunální obvod – do konce roku 2018 se však neplatí za kg, ale odvoz na kompostárnu je v paušální platbě za více služeb Sběrného dvora (23 tis Kč měsíčně)*1

Návrh

Odkaz: Ozvěny 6/2019 – výzva občanům, aby do hřbitovního kontejneru nedávali nic jiného, než bioodpad z hrobů

Odkaz: *1 ceny vč. DPH, dle HSO MěÚ k 6/2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.