Kontejner na hřbitově se musí likvidovat jako drahý směsný odpad kvůli nekázni občanů

Od loňského roku město hůře třídí také proto, že kontejner umístěný na hřbitově byl původně označen lako biologický odpad, ale od roku 2021 je svážen jako objemový (tj směsný) odpad vzhledem k tomu, že obsahoval velké množství plastů a skla a dalšího odpadu. S tím souvisí i snížení produkce biologicky rozložitelného odpadu.1

Přitom na hřbitově je ještě kontejner na sklo a plast, což by mělo být dostačující pro třídění.2


Kontejner na hřbitově je určen pouze pro hřbitovní odpad a je hrazen z rozpočtu hřbitova. Je určen pro bioodpad ze hřbitova, ale vzhledem k tomu, že i přes označení a upozornění do kontejneru dávají občané i jiné odpady není možné ho nechat jako bioodpad likvidovat. Likvidujeme ho jako objemný odpad. Na odvoz kontejneru je smlouva s TS Chrudim (město nemá techniku na odvoz tohoto kontejneru) a odváží ho na skládku v Nasavrkách. Jeden měsíční odvoz včetně likvidace odpadu stojí 8 až 9 tisíc.3

  1. Ozvěny 2022/4[]
  2. Dne 30.03.2022 v 8:24 Martina Doležalová, Bc. napsal(a) []
  3. email MD MěÚ 30/5/2023 emailem[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.