Kontejnery jsou lépe objemově využitelné

Poslední třetina objemu zvonu je hůře využitelná

Pokud se zvon naplní po otvor, zdá se být pro občany už naplněn a ne každý zkouší vtlačit svůj odpad do zvonu a to ho demotivuje od třídění.

Tento problém vzniká u zvonů, kde otvor není úplně nahoře.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.