Návrh: Kontroly obsahu popelnic

V  souvislosti se stále se navyšujícími platbami přistoupí město společně se svozovou společností svážející směsný komunální odpad ke kontrolám obsahu odpadních nádob (popelnic) a v případě, kdy zjistí, že je v popelnici odpad, který tam nepatří, popelnice nebude vyvezena. Ta bude vyvezena po přetřídění a provedené nápravě při následujícím svozu.

Do popelnic nepatří

stavební odpad, uhynulá zvířata, teplý popel. Je zřejmé, že by v popelnici neměl končit hlavně plast, papír, sklo, drobné kovy a plechovky, elektroodpad, jedlý olej a především BIO odpad!

Do popelnic patří

při běžném provozu domácnosti lze nalézt především tyto odpady: silně znečištěné nebo umaštěné (neomyvatelné) obaly od potravin, smetky, špinavé hadry a zbytky jídel, popel z uhlí (popel z dřevěného uhlí můžete dát do kompostéru), použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny apod.), trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost), sáčky z vysavačů, účtenky a jiný speciální papír, zbytky kostí a masa, dětské a jiné pleny, dámské hygienické potřeby, řasenky, sáčky od polévek a kávy (pokud mají vnitřní vrstvu z alobalu), celofán, fotografi e na lesklém papíru, krabičky od cigaret, porcelán, zrcadla, PVC, a odpady označené identifi kačním kódem C/ (to znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů).

Vždy platí, že větší kusy nebo větší množství daného odpadu patří zásadně do sběrného dvora.

Přehled odpadů patřících do tříděného odpadu lze dohledat v loňských říjnových Ozvěnách a na internetových stránkách města.

Zmiňované kontroly budou probíhat průběžně po celý rok. O výsledku kontrol Vás budeme informovat.

Důsledným tříděním docílíme nejen snížení počtu vyvážených popelnic při jednotlivých svozech, snížení množství směsného komunálního odpadu vyváženého na skládku, ale také zamezíme nárůstu plateb za likvidaci směsného komunálního odpadu, čímž můžeme předejít i případnému dalšímu navýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Odkaz: Ozvěny 3/2023; str. 7; M. Doležalová: Kontroly obsahu popelnic

5 komentářů u „Návrh: Kontroly obsahu popelnic“

  1. Dobrý den, děkuji za odpovědi a přeposlání mého dotazu.
    Ještě malé doplnění ke sběrnému dvoru…. Tím, že je elektroodpad ve sběrném dvoře skladován volně, jsem nemyslela to, že se povaluje po ploše, ale že je umístěný v otevřených klecích, kam na něj prší. Neznám předpisy pro skladování elektroodpadu, ani si je upřímně nechci studovat, jen se selským rozumem zamýšlím nad tím, jestli po tom, co do elektrozařízení naprší, je ještě co recyklovat. Tím reaguji na obsáhlou odpověď ze sběrného dvora. Zkrátka si myslím, že by se elektroodpad, který je určený k dalšímu zpracování měl skladovat v zakrytých prostorech, jako je tomu např. ve sběrném dvoře v Chrudimi…. A to je tedy také na zastupitelích, aby se sběrným dvorem popř. projednali.

  2. Dnes jsem si přečetla v Ozvěnách Slatiňan příspěvek o chystané kontrole obsahu popelnic. Přivedlo mě to už po několikáté k zamyšlení nad kvalitou třídění odpadů. A nemyslím tím, kolik a jak kdo třídí, ale spíš, kam a jak se odpady ukládají, nebo zpracovávají? Protože ochota třídit je u mě úměrná tomu, jak smysluplné to třídění je. Odpad třídím odpovědně, oblečení pravidelně dávám do Swapů, nebo různých charitativních kontejnerů, nebo akcí, vše co doma už nepotřebuji se snažím darovat přes různé Facebookové skupiny jako např. Daruji v Chrudimi, prodat, nebo odvážím do Re-use centra v Chrudimi. Snažím se zkrátka k odpadům a planetě přistupovat co nejzodpovědněji. V poslední době mi ale začíná vrtat hlavou, co se vlastně s vytříděným odpadem od nás z obce děje? Kde končí plast z kontejnerů? Je opravdu recyklován, nebo se ho prostě 90% dostane na skládku do Nasavrk, jak už jsem kolem sebe několikrát slyšela? Takové třídění by nedávalo smysl a fakt by mě vážně nebavilo.
    Tak například sběrný dvůr ve Slatiňanech. Několikrát za rok tam jezdím odevzdávat elektro odpad a nebezpečný odpad. Při posledních dvou návštěvách jsem elektro odpad měla odložit do drátěné klece. Ležely tam staré monitory, tiskárna, a další větší elektrozařízení. Byla jsem přesvědčená, že se elektro odpad recykluje tak, že se z něj vyndají komponenty a dráty, které obsahují drahé kovy a jiné suroviny, které se dají dále použít. Vzhledem k tomu, že ve Slatiňanech ve sběrném dvoře se elektro odpad ukládá ve venkovní kleci, do které prší, myslím, že už nebude co recyklovat. A to mě štve. Chtěla bych, když už vynakládám tolik energie na třídění a odvoz odpadu, aby se s ním nakládalo tak, aby byl opravdu dál použitelný.
    Jestlipak na odpovědném odboru z Městského úřadu vědí, jak je dál s odpady DOOPRAVDY nakládáno? Ne jen to, že máme podepsanou smlouvu s příslušnou firmou na likvidaci odpadu, ale jak se s ním dál doopravdy nakládá? Jak to ve firmě funguje? Kolik se ho zpracuje a co se zbytkem? Ocenila bych příspěvek od MěÚ s těmito informacemi.

    1. Před pár lety jsem psal článek na téma, jak se likvidují u nás plasty: https://www.slatinak.cz/jak-se-likviduji-plasty-ve-slatinanech/ , myslím, že by to mohlo být pořád stejné, ale spolehlivěji na to jistě odpoví radní za životní prostředí pan Peřina, kterému jsem dotaz přeposlal. Jinak elektroodpad obecně se likviduje dvěma způsoby: mobily a počítače, které nekončí v kleci, ale kontejneru, se pokud možno nějak využijí, zbytek z klece se prostě rozemele (po vyjmutí baterií) a na třídící lince se oddělí různé suroviny…samozřejmě tak nějak přibližně, hodně z toho jde do směsného. Takže nejekologičtější je elektroodpad spíš neprodukovat tím, že se snažíme daný přístroj využít „do mrtě“ (opravit, prodat, darovat).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.