kovy – do kontejneru

Kontejnery (červené popelnice) na kovy jsou v některých hnízdech tříděného odpadu.

V rámci prováděných rozborů směsného komunálního odpadu v ČR bylo zjištěno, že směsný komunální odpad může obsahovat až 4 % kovů. Vzhledem k tomu, že průměrný občan naší republiky produkuje cca 250 kg směsného komunálního odpadu za rok, je teoreticky možno vyseparovat až 10 kg drobných kovových odpadů na obyvatele a rok. *1)

Standardní barva kontejnerů na kov je šedá nebo stříbrná.

„Do červených nádob na kovy patří pouze kovy, nevhazujte do nich
obaly, ve kterých kovy přinášíte (především igelitové tašky nebo papírové
krabice). “

Umístění

červená popelnice na kovy u jídelny

Jak jste jistě někteří z Vás již zaregistrovali, byly po městě rozmístěny další červené popelnice (o objemu 240 l) na odložení drobných kovových odpadů z našich domácností (především plechovek, zátek, víček apod.). Nádoby na kovy jsou k dispozici u stávajících „hnízd“ s barevnými kontejnery, a to:
1) na Starém náměstí – u základní školy,
2) na sídlišti v ul. Tyršova,
3) na sídlišti v ul. Boženy Němcové,
4) v ul. Medunova,
5) u sokolovny v ul. Tyršova,
6) u školní jídelny v ul. Školská,
7) u domů chráněného bydlení v ul. Nádražní,
8) na návsi ve Škrovádu,
9) na návsi v Kunčí,
10) na návsi v Trpišově
+ nově:
11) na rohu ulic Čechova a Tyršova,
12) na rohu ulic Neumannova a Škrovádská,
13) u hlavní silnice při výjezdu Slatiňany-Chrudim (u nových řado-
vých domů),
14) na parkovišti v ul. V Kaštance,
15) ve Škrovádu – chatová oblast u lesa a
16) v Kunčí – u zahrádek (Borek).
Do nádob prosím odhazujte jen kovy.
Z důvodu dalšího zpracování vhozeného odpadu prosím především
kovové obaly před vhozením do nádoby zbavte nečistot a zbytků a ne-
vhazujte kovy v obalech, ve kterých je k nádobě přinesete! Děkujeme.
Jako doplnění přikládám aktuální mapku rozmístění všech kontejne-
rů (nádob) k třídění odpadu a dalších komodit po městě.
Bc. Petra Víšková, referent HSO *2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.