kovy – hliník drobný – do školky

V MŠ ve Švermově ulici sbírají do nádob omytá víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné drobné hliníkové odpady, které pak odevzdají do sběrného dvora. Utržené peníze se využívají k úhradě dalších hraček a pomůcek.

Cvičební pomůcky do MŠ

Například za rok 2017 získala školka sběrem hliníku 3 421 Kč, které byly použity na nákup tělocvičných pomůcek.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.