Krajské dotace volnočasových aktivit do Slatiňan: nejštědřejší je k Sokolu, Pablu a Spartaku.

Dotace je peněžitý dar nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“.*1 Krajské dotace a jejich získávání je oblíbené téma mnoha krajských kandidátů, ačkoliv to není ani jediná, ani hlavní kompetence krajů.

Kraj by měl řešit předně agendu, která překračuje jednotlivé obce, ale zase není dobře uchopitelná centrálně státem. Např. regionální hromadnou dopravu, silniční síť, turistický ruch nebo obecně rozvoj regionu (co vědí v Praze o rozdílu potřeb např. Slezska, Karlovarska a Chrudimska?).

Krajské dotace by ale neměly řešit ani věci týkající se jediného města či obce, což je věc komunální politiky (tzv. subsidiarita). Tedy „přelévání peněz“ z krajského rozpočtu do obcí by se mělo dít spíš ojediněle. Takže otázka „co udělal kraj pro Slatiňany“ není v této optice na místě: Města se mají starat o sebe. Kraj se má starat, aby do nich vedly silnice, jezdila záchranka, autobusy, vlaky, hasiči apod. Určitý překryv zde samozřejmě může být: Venkovní tělocvičnu, opravenou zříceninu hradu, cyklostezku nebo informační centrum využívají zhusta i návštěvníci z okolí, tak proč by kraj nepřispěl.

A kraj opravdu mnoho těchto regionálně významných akcí podporuje a je to dobře. Organizuje a platí IZS (záchranný sbor), dopravu, nemocnice.

Beachvolejbalové hřiště

Ale má kraj dotovat třeba dětské hřiště na sídlišti nebo plovárnu či opravu sportovní haly, kterou cizí návštěvníci využívají jen sporadicky a ještě za ně platí? Stejně nemůže dát všem, na to nemá, takže dá jen někomu. Takový přístup připomíná nechvalně proslulé „porcování medvěda“ v parlamentu, kdy se státní peníze nesystémově přihazují tam či onde, spíš podle toho, který zastupitel koho zná, komu se chce zalíbit*2, (nebo kdo si chce koupit jeho) než kde by přinesly největší užitek. A pak samozřejmě chybí jinde.

Pro představu, kdo dostává dotace teď a o čem to ti politici vlastně mluví, když mluví o dotacích, podívejme se na na oblast CESTOVNÍHO RUCHU, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. Procházení získaných dotací na webu kraje není (asi schválně) moc přehledné, tak jsem snad nic neopomenul a nepřehlédnul. Následuje přehled dotací organizacím ve Slatiňanech v součtu za roky 2007-2020: 

název tis. Kč
T.J. Sokol Slatiňany 965 37%
Jezdecký klub Pablo Slatiňany  635 24%
TJ Spartak Slatiňany  592 23%
Město Slatiňany 129 5%
Svaz diabetiků ČR Slatiňany  96 4%
TJ Hřebčín Slatiňany  57 2%
Český rybářský svaz Slatiňany 40 2%
ROBI Slatiňany  13 0%
ostatní 77 3%
celkem 2 602 100%
Nejvýznamnější krajské dotace slatiňanským organizacím; svislé čáry jsou volební roky.

Pozn.: Kč. K roku 2011 nejsou žádné podklady a rok 2020 je jen do srpna.

Většina krajských dotací do Sokola šla na údržbu budovy Sokolovny. Město přispívá kolem 50 – 100 tis. Kč ročně.

Spartak dostal od kraje na údržbu a provoz celkem 3 dotace: na opravu bazénku na plovárně, na vybudování beach-volejbalového hřiště na plovárně (obojí je dnes už ve vlastnictví města) a na rekonstrukci garáže na šatny a sklady pro oddíl nohejbalu a pro fotbalovou mládež. Tato akce je „nejčerstvější“ a velmi povedená. Jinak poměrně pravidelně dostává od kraje roční dotace na sportovní činnost mládeže (někdy vyšší, někdy nižší – řádově se jedná o částky do 35 tis. Kč a menší). *3

Jezdecký spolek Pablo získává dotace na rozvoj areálu v Podlíšťanech.

Ostatní organizace jen „sklidily drobty“ (dohromady získaly 1/6 celkem přidělené částky za posledních 13 let).

I když těch 2,6 milionu slatiňanským organizacím za 13 let je jen zlomek z celkového 50 miliardového rozpočtu kraje (kraj spotřebuje 3-5 mld. za rok).

Jestli se přístup změní, závisí také na výsledku blížících se voleb, tedy také jestli bude dostatečná odvaha volit. Avšak mentalita „porcování medvěda“ a „já tobě a ty mně“ je pro mnohé voliče bohužel normální, na rozdávání „koblih“ příznivcům na úkor společného stále mnoho lidí slyší (a čím více na východ, tím je to horší)… tak to asi půjde pomalu.

Odkaz: *1 Wikipedia: Dotace

Odkaz: *2 Kronika města Chrudim 2007 – str. 55 „Každoroční „porcování medvěda“ v rámci projednávání státního rozpočtu, což bylo rozdělování prostředků v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do regionů jednotlivých poslanců, vyneslo městu Chrudim pro rok 2007 rekordních 39 milionů korun. Zásluhu na tom měl bývalý starosta, poslanec Ladislav Libý, který byl do Parlamentu zvolen v roce 2006. „

Odkaz: www.politicky-slovnik.cz/politicke-mysleni/porcovani-medveda/

Odkaz: *3 předseda Jaromír Hanuš 16.9.2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.