Krajské dotace volnočasových aktivit v prvním pololetí 2021 – 3/4 částky za Slatiňany získali Sokol a Pablo

dotace program organizace akce, požad.částka částka pozn.
Poskytování individuálních dotací Pk 2021 Poskytování individuálních dotací Pk 2021 Svaz diabetiků Slatiňany Spolková činnost pobočných spolků diabetiků 25 000
PROGRAM PODPORY KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI NA ROK 2021 PP1: Podpora kulturních aktivit Formani Slatiňany z.s. XVIII. Vánoční lidové zvyky s Formany 10 000
PP1: Podpora kulturních aktivit Petr Šotta XVI. ročník hudebního festivalu Slatiňanský vrabčák 15 000
PP2: Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Pardubický spolek historie železniční dopravy Adaptace expozice Slatiňany 0 žádost 78 tis.
Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021 Dotační téma B-1    Přímé akce pro veřejnost zaměřené především na mládež Zelená slať, z. s. Oblastní výstava hub Slatiňany 0 požadováno 8000
 dotace v rámci programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit (Programy B1, B2, B3, B4, B5, F1 a C1) Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže Sportovní kluby Spartak Slatiňany, z.s. Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže 40 000
Jezdecký klub Pablo-Slatiňany, z.s. Podpora sportovní činnosti JK Pablo Slatiňany, z.s. 0 požadováno 20000
Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení Oprava střechy nad skladovacími a ustájovacími prostory pro koně 130 000 sml
Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany Oprava střechy a šatny v sokolovně 180 000 sml

Celkem: 400 tis., Pablo + Sokol 130+180=310, tj. 310/400=77,5%

Odkaz: www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace

param = dotace_kraj_tis 400,dotace_spartak_tis 40,dotace_pablo_tis 130,dotace_formani_tis 10,dotace_sokol_tis 180,dotace_diabetici_tis 25

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.