Krajské kolo Ekologické olympiády

V březnu pořádalo středisko Junáka Slatiňany na Tyrolském srubu v Kochánovicích Krajské kolo Ekologické olympiády. Ekologická olympiáda je přírodovědná soutěž pro tříčlenná družstva ze středních škol nebo zájmových organizací. Zúčastnilo se osm družstev z pěti středních škol.

Soutěž měla tři části. V pátek proběhl těžký test z různých oblastí biologie a večer jsme se věnovali poznávání přírodnin. Studenti měli za úkol poznat přírodniny z oblastí: rostliny, větvičky stromů, peří ptáků, minerály a horniny, fotky, lebky a stopy zvířat. V sobotu pak družstva musela důkladně zpracovat a připravit praktickou část na téma „Tornádo, které postihlo Pardubicko v červnu 2008“. Důsledky této živelné pohromy jsou v Kochánovicích názorně viditelné. Družstva se tak mohla seznámit s kalamitou a také si připravit povídání a plakát zabývající se jejím průběhem, následky a také možnostmi nápravy. Všichni studenti se s nástrahami soutěže dobře poradili. Zvítězilo družstvo Junáka Slatiňany v tomto složení: Barbora Štěpánková, Alžběta Kolková a Monika Slaninová. Druhé bylo družstvo z Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku a třetí skončilo družstvo z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Všichni účastníci obdrželi drobné dárky od sponzorů:
Ekomonitor, SCHKO Železných hor a Keramická dílna Aleny Effenbergerové a dále si pak každé družstvo mohlo vybrat knížku s přírodní tématikou. Děkujeme všem sponzorům a organizátorům.

Za organizátora Kateřina Doležalová a Pavel Brůžek

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.