Téma: Kříž v Práčově na Výškově

K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

Od Trpišova je kříž v zatáčce před Práčovem kousek za statekem, který je od Trpišova těsně před Práčovem po levé straně. Ten kříž naproti statku byl dříve takový, jako zůstává na Libáni – už je jich dnes málo, byl zchátralý a v trní, než ho p. Strouhal opravil.1

V devatenáctém století a později ve statku žila rodina Urválkova, měli spoustu dětí – kolem deseti, většinou studovali – faráři, ředitelé, zlatokop z Klondiku, úředníci, ředitel cukrovaru na Moravě apod. Jedna z dcer se vdala do Trpišova k Řezáčům.1

  1. v digitalizovaných matrikách farnosti práčovské našla Hana Mikanová 7/2021 emailem[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.