Téma: Kříž v Práčově na Výškově

Od Trpišova je kříž v zatáčce před Práčovem kousek za statekem, který je od Trpišova těsně před Práčovem po levé straně. Ten kříž naproti statku byl dříve takový, jako zůstává na Libáni – už je jich dnes málo, byl zchátralý a v trní, než ho p. Strouhal opravil.1

Pan František Strouhal  v r. 1989  také sám a na své vlastní náklady zhotovil nový kříž po pravé straně silnice od Trpišova  k Práčovu, oproti statku na Vyškově, na místě původního také již  zchátralého kříže. V r. 1989 byl  tento kříž vysvěcen licibořickým farářem p. Vladimírem Matějkou. Dřívější  kříže v Trpišově a na Vyškově, tj. kříže s plechovým korpusem Ukřižovaného Krista, opatřené polychromovaným nátěrem,  byly v podstatě totožné, kříž u Vyškova byl nepatrně menší.2

V devatenáctém století a později ve statku žila rodina Urválkova, měli spoustu dětí – kolem deseti, většinou studovali – faráři, ředitelé, zlatokop z Klondiku, úředníci, ředitel cukrovaru na Moravě apod. Jedna z dcer se vdala do Trpišova k Řezáčům.1

  1. v digitalizovaných matrikách farnosti práčovské našla Hana Mikanová 7/2021 emailem[][]
  2. Ozvěny ozv1603.pdf (slatinany.cz) H.Mikanová []

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.