Křižovatka Lihovky s I/37 u Mazánku byla zrušena kvůli bezpečnosti na žádost SÚZ

V srpnu 2022 povolil Krajský úřad zrušení křižovatky I/37 na vedlejší silnici do Kunčí kolem Mazánku na základě žádosti SÚS z června 2022 a vyjádření policie z 8.8.20221. Tomu předcházelo mimo jiných jednání za přítomnosti tehdejšího starosty Ivana Jeníka*1 přímo na místě, kde byla představena úprava, kterou požadovala police2. Hlavní důvod úpravy se uvádí nepřekvapivě jeho nebezpečnost, která by rozumnými ekonomickými prostředky nešla vyřešit3. Zrušení křižovatky nakonec vzala na vědomí Rada města v červnenci 20224.

V tomto místě často přecházeli lidé na procházkách a při venčení psů jak ze Škrovádu, Kunčí tak ze sídliště za Bonetem; zde si uzavírali okruh do Borku. Dále to byl častý příjezd do Kunčí od severu, stejně jako Lihovka, která však byla pro motorovou dopravu definitivně uzavřena.

Ideální řešení pro chodce by bylo vybudování podchodu, což je však finančně velmi drahé, pokud by to mělo jít z rozpočtu města. Levnější nadchod by nebyl tak komfortní, ale také by jistě posloužil, nicméně také pro rozpočet finančně nedosažitelný. Toto řešení zmiňuje také loni schválený Generelu dopravy, který zrušenou křižovatku pro chodce také označil jako nebezpečnou. Škoda, že toto téma město nevzneslo před lety při přípravě stavby jižní části obchvatu, kdy by pravděpodobnost realizace byla zřejmě vyšší.

Jako náhradní řešení by mohlo být vytvoření cyklo-pěšího spojení z Borku ke křižovatce do Škrovádu proti novému Rovexu po druhé straně I/37 (dnes II/324, příp. I/37H), které slíbilo prověřit předchozí vedení města na zmíněném červnovém jednání*1, k čemuž se mi ale zatím nepodařilo získat další informace. S tímto řešením souvisí návrh Vybudování přechodu přes přípojku na obchvat co nejblíže podjezdu na Lihovce – slatinak.cz, kterým se nyní zaobírá současné vedení města. V současné době navíc v tomto prostoru probíhá budování další ulice, která by měla být hotova do léta5.

  1. SKM_C25823030612351 (imunis.cz), Detail [Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.] – Úřední deska – Městský úřad Slatiňany (imunis.cz); sken ve formátu .txt[]
  2. Ivan Jeník, emailem 13/3/2023[]
  3. SKM_C25823030612350 (imunis.cz), Detail [Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.] – Úřední deska – Městský úřad Slatiňany (imunis.cz); sken ve formátu .txt[]
  4. Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi – slatinak.cz[]
  5. lokalita Škrovád – etapa V – Nad řekou – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.