Téma: Krkanka

Přírodní rezervace Krkanka je strmé skalní údolí Chrudimky se svahy porostlými přirozenými a přírodě blízkými lesními společenstvy, kde převažují listnaté porosty bučin a pomístně dubin. Vzácnější jsou suťové lesy, reliktní bory a podmáčené olšiny v nivě toku. V porostech žije mnoho ohrožených a chráněných druhů a v řece s kamenitým řečištěm lze spatřit množství zajímavých vodních organismů. Najdeme zde 3 metry vysoký vodopád při ústí potoka do Chrudimky. Údolí je přístupné zejména z pravého břehu především po zelené turistické trase. V přírodní rezervaci Krkanka se nachází jedna z nejstarších trampských osad v ČR založená v roce 1921 s názvem T. O. Peklo.1

První chaty v území pocházejí z 30. let dvacátého století. Patří k nejstarším chatám v historii trampingu a skautingu na Chrudimsku.2

Sousedí s přírodní rezervací Strádovské peklo.

  1. www.nasavrky.cz – Peklo a Krkanka[]
  2. Vlastivědná stezka krajem Chrudimky – informační tabule č. 24 u mostu přes řeku – 3/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.