KSČM – volební program 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM V SLATIŇANECH

  1. Ke zvýšení bezpečnosti ve městě a jeho místních částech budeme prosazovat rekonstrukce ulic, chodníků a přispívat tak k bezpečnému pohybu občanů.
  2. Budeme prosazovat zvýšení kontroly nad dodržováním zákonů a vyhlášek města.
  3. Do investičního plánu se budeme snažit prosadit zařazení výstavby startovacích a sociálních bytu za maximálního využití dostupných dotačních titulů.
  4. Investiční plán města budeme podporovat v případě, že z jeho realizace bude mít užitek většina obyvatel.
    1. Budeme podporovat výstavbu kanalizace v Kunčí.
  5. Souhlasíme s přestavbou mlýna na kulturní stánek pro občany města.
  6. Pro zvýšení spokojenosti občanů žijících v místních částech budeme podporovat pravidelné schůzky se zástupci radnice.
  7. Pro zefektivnění školní výuky budeme podporovat modernizaci speciálních učeben.
  8. Sportovní vyžití dětí a mládeže zvýšíme podporou společenských organizací, které to mají ve své náplni.

Odkaz: leták do schránek 2.10.2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.