Lavičky do Olšiny už se připravují

Podle místostarosty budou na základě požadavku Okrašlovacího spolku v Olšině instalovány 4 lavičky (dřevěné). V současné době je vyrábí údržba. Zároveň budou umístění kůly (tj. něco jako herní prvek trojhrazda).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.