Lávka pod zámkem dosluhuje

lávka přes řeku pod zámkem ve Slatiňanech

Poslední revizní prohlídka lávky z roku 2020 označuje současný stavebně-technický stav nosné konstrukce projektované na konci 60. let minulého století jako „špatný“. Z důvodu končící životnosti mostní konstrukce byl předložen Radě města koncepční návrh na nové řešení lávky, o kterém bude následně rozhodovat Rada, zda bude podkladem pro budoucí veřejnou
zakázku – výběr projektanta na vyhotovení projektových dokumentací pro povolení stavby a pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu.1

  1. Ozvěny 7/2022 LÁVKA POD ZÁMKEM[]

Odkaz: Ozvěny 7/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.