Lednové zasedání osadního výboru ve Škrovádě 🗓 🗺

Vážení sousedé,

srdečně Vás touto cestou zveme na pravidelnou schůzi osadního výboru, která proběhne ve středu 3. 1. 2024 od 18 hodin v Baru Kůlna.

Na viděnou se těší

Osadní výbor Škrovád


zápis z Ozvěn 2/2024

Zápis č. 1/24 ze dne 3. 1. 2024 ze schůze OV Škrovád

Přítomni Sýkorová, Picpauerová, Zahradníková, Dočkal, Vašáková, Koblížek, Procházka, Zahradník, Slanina, Šťastný, Velendorf, Meclová, Tušic, Sokol

Program jednání
1. Zhodnocení mikulášské besídky
2. Schválený rozpočet pro OV Škrovád
3. Kontejner na textil
4. VO ulice za benzinkou
5. Kompostárna
6. Plán akcí na r.2024
7. Diskuse občanů

Průběh jednání

 1. Schůzi zahájila p. Sýkorová a poděkovala všem za účast na přípravách úspěšné mikulášské besídky s hojným počtem účastníků, dále poděkovala provozovateli hospody na návsi za otevření a přípravu sálu a Baru Kůlna za čertovské rohy pro děti.
 2. P. Sýkorová seznámila přítomné se schválením požadovaného rozpočtu
  pro OVŠ. Byly schváleny všechny návrhy mimo návrhu na opravu silnice od klapačky ke křížku, která nebyla zařazena, protože přímo v části komunikace jsou pozemky soukromých vlastníků, což je nutné nejdříve vyřešit.
 3. Kontejner na textil je stále přeplněný, přestože město slíbilo urgenci společnosti, která svoz textilu zajišťuje. Je nutné znovu důrazně apelovat, aby došlo k nápravě.
 4. OVŠ byl osloven se žádostí o projednání výstavby VO v ulici za benzinkou. Stožáry VO by musely být umístěny do zahrad – jedná se o letitý problém. Bude zařazeno na příští jednání. OVŠ tímto žádá o přítomnost zástupce města k tomuto projednání na únorové schůzi. O tomto projednávaném bodu budeme informovat obyvatele dotčené lokality, aby se mohli vyjádřit.
 5. Občané informovali o uzavřené kompostárně, z tohoto důvodu se tvoří nová skládka vedle kompostárny. Nikde není cedule s provozní dobou – je nutné občany informovat, kdy je otevřeno, a doporučujeme otevřít i v zimním období alespoň v sobotu dopoledne.
 6. P. Sýkorová seznámila s plánem akcí na r. 2024:
  6. 4. Ukliďme Škrovád – připojíme se k celostátní akci Ukliďme Česko, zajistíme pytle, rukavice – buřty, pivo, limo, akce je plánována od 9.30 do 12 hod, termín bude upřesněn – Jarmark s vláčkem – zapojíme
  se při přípravě
  31. 8. Rozloučení s prázdninami – oheň na řece
  Podzim Kamenosochání – rádi bychom nabídli pomocnou ruku Okrašlovacímu spolku při pořádání této již tradiční akce
  28. 10. Zasazení Škrovádské lípy u příležitosti posvícení ve Škrovádě
  4. 12. Mikulášská besídka
  23. 12. Vánoční zpívání u opravené zvoničky v součinnosti s Okrašlovacím
  spolkem, rádi bychom navázali na zpívání ve skalách

  1. Tímto žádáme občany, kteří by se chtěli zapojit a pomoci při těchto akcích, o spolupráci. Budeme rádi za každou pomocnou ruku a Vaše nápady.
 7. Diskuse
  1. Špatný úklid ve Škrovádě – nepořádek kolem kontejnerů, neuklizené chodníky, náves, při sněhu neprůjezdné komunikace, v době vánočních svátků velký nepořádek obzvláště kolem kontejnerů. Zdůraznit potřebu kvalitního úklidu na návsi – jaká je četnost zametání ve městě. Jaká ve Škrovádě? S ohledem na turistický ruch, zejména náves. (Osobní stížnost p. Velendorfa a dalších občanů). Pozvat místostarostu a žádat vysvětlení
  2. Odstranění skříněk u výlepových plakátů – z důvodu tvorby kaluží měly být přesunuty vývěsky. Po dohodě s Okrašlovacím spolkem navrhujeme obě zrušit a na parte využít jednu z těch za sochou sv. Jana Nepomuckého
  3. S ohledem na historickou tradici a hranici katastrálních území doporučujeme posunout označení místní části na cestě od Bonetu před rozcestí u řeky
  4. Navrhujeme doplnit značku označující odbočení z hlavní u Bonetu směrem od Málka na náves bílou šipkou, jako je u příjezdu od Nasavrk
  5. Byla diskutována otázka správnosti územního plánu, který pro Škrovád stanovuje vyšší výměru stavebního pozemku než pro Slatiňany, byť k nim těsně přiléhá
  6. Po jednání byla p. Picpauerová oslovena s prosbou o umístění zrcadla u úřadovny z důvodu nepřehledné komunikace. OVŠ toto umístění s ohledem na bezpečnost navrhuje
Naplánovaná událost Akce Nezařazené Škrovád Událost
Škrovád, Bar Kůlna Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.