Lepší ovzduší v zimě? Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2022. Kraj zadotuje výměnu finančně slabším.

Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace,1 takže se to netýká krbových kamen.

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat na webu Státního fondu životního prostředí České republiky.1

Jak poznám, že mám nevyhovující kotel?

  • Na štítku kotle bude uveden údaj o emisní třídě 1 nebo 2.
  • Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj o emisní třídě.
  • Obrátím se na odborníka na kotle nebo na kominíka např. na ipo.mzp.cz2

Kdo a kde může žádat o dotace?

Kotlíkové dotace

Pro nízkopříjmové domácnosti, důchodce se starobním důchodem, nebo invalidním důchodem 3. stupně:

Žadatel musí být vlastníkem, nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Žádosti se budou přijímat elektronicky s následným dodáním vytištěné žádosti včetně vytištěných příloh na oddělení programové pomoci na Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice ve II. čtvrtletí roku 2022.2

Nová zelená úsporám

Pro ostatní (než nízkopříjmové) domácnosti:

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba elektronicky na
Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz). Pro konzultace lze využít krajská pracoviště
Státního fondu životního prostředí ČR, popř. bezplatnou infolinku 800260500.2

Jaký hrozí postih a jak se mu vyhnout?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností po 1. 9. 2022 může za provoz nevyhovujícího kotle udělit pokutu až 50 000,- Kč.2

Pokud však máte nejpozději do 1. 9. 2022 podanou žádost o dotaci, prodlouží se lhůta na výměnu kotle o 1 rok.2

  1. Zlepšení kvality ovzduší v obcích: Chrudim[][]
  2. leták Zlepšení kvality ovzduší (chrudim.eu) k 27.3.2022[][][][][]

Jeden komentář u “Lepší ovzduší v zimě? Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2022. Kraj zadotuje výměnu finančně slabším.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.