Letos nebudou plošně zasílány štítky pro tříděný odpad

V  letošním roce nebudou distribuovány společně se složenkou pro platbu místního poplatku za komunální odpad identifikační známky na  tříděný odpad „formou dům od domu“.1

Identifikační známky a plastové pytle jsou k  vyzvednutí na  MěÚ u  paní Doležalové.1

Hlavním důvodem byly finanční náklady spojené s tiskem štítků, které se nevyužijí- štítky, tonery, člověk u tiskárny. V mnoha domácnostech potom leží štítky, které se nikdy nevyužijí.2.


Zastupitelstvo3 neschválilo návrh zrušit povinnost umísťovat štítky (proti byli hlavně Vraníci, SPD a Sedma).

  1. Ozvěny 3/2023; str.1; Bc. Martina Doležalová[][]
  2. starosta JB emailem 13/3/2023[]
  3. 6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.