Letos připravuje zámek rekonstrukci zázemí

Kastelán Jaroslava Bušta přibližuje další připravované investiční akce v okolí zámku.

č.p. 30

Teď z jara se bude dělat krov a střecha č.p. 30 (domu mezi kostelem a parkem), což je akce plánovaná několik let a loni jsme na ni získali finance z prostředků SMVS s čerpáním v letech 2020 a 2021, a to společně se střechou na provozním domku skleníků (ten už je hotov ještě na konci loňského roku).

Další v pořadí je Zahradnický dům Jiráskově ulici pod kostelem (č.p. 35). Ten má již před lety udělaný krov a střechu, odpad byl přeložen přímo do kanalizace, septik změněn na nádrž zachytávající dešťovou vodu z obnovených střech. Postupně jsem každý rok nechal opravit pár oken na jižní a východní straně, podle toho, jak byly finance.

V současné době se připravuje obnova zbytku domu, ve kterém je částečně zázemí pro zahradníky a ubytování, které pronajímáme. V budově je v zoufalém stavu elektroinstalace, voda i odpady, ty už postupnými zásahy neopravíme. Teď připravujeme projekt, který by to měl komplexně uchopit a vyřešit i dům z dispozičního hlediska (jsou v něm např. poválečné nevhodné příčky) i izolačního (přístavba, ve které jsou WC a koupelny je z tenkého heraklitu), objekt se v zimě prakticky nedá vytopit – nyní akumulačky – stropní konstrukce patra je pouze jednoduchá se zbytky mazaniny na prknech atd. Jestli na realizaci budou finance je věc druhá. Vypadá to, že po vyprojektování, zisku všech stanovisek a povolení, bude realizace probíhat v nějakých na sebe logicky navazujících etapách podle financí. Ale protože máme zavřeno, nemáme výnosy…

Také se do priorit NPÚ podařilo s investičním technikem prosadit opravu zdi k modele, také by mělo jít ze SMVS, i když zatím nemáme RPD z ministerstva.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.