Letošní dotaci od kraje použije Sokol na opravu střechy foyeru Sokolovny

Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „C1: Oprava střechy nad vstupní halou (foyer)“. Dotace na realizaci projektu se poskytuje ve výši 200 000 Kč, tj. ve výši maximálně 70 % ze skutečných celkových nákladů projektu. Příjemce se zavazuje použít dotaci do 30.6.2023. Podepsáno: V Pardubicích dne 28.4.2022 JUDr. Martin Netolický a Ve Slatiňanech Ph.D. Miroslav Lebduška1

  1. Pardubický kraj | Registr smluv (gov.cz) []

param = dotace_sokol_tis 200

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.