Licitace o příspěvku Města Slatiňany na stavbu sečské přehrady

Na schůzi v Chrudimi 26. 4. se jednalo o stavbě údolní přehrady v Seči a o výši příspěvku jednotlivých obcí v povodí Chrudimky. Pro Slatiňany stanovila okresní správní komise částku 50.000 Kč. Když přítomní zástupci obce protestovali, snížena tato částka na 25.000 Kč. Ve schůzi obec. rady 2. 5. byl schválen návrh na povolení příspěvku jen na 12.000 Kč. Avšak ani tento návrh neschválila finanční komise dne 27. 6. a doporučila přispět pouze 6.000 Kč. Dne 7. 7. měl v obec. zastupitelstvu předseda okresní správní komise ing. Klein mimořádnou přednášku o zvláštním národohospodářském významu projektované přehrady. Přitom žádal, aby obec přispěla částkou 25.000 Kč. Usneseno však zastupitelstvem, aby byl povolen původní příspěvek 12.000 Kč. S tímto, po dlouhé debatě, konečně jmenovaný řečník souhlasil.

Odkaz: Stalo se v Slatiňanech v roce 1923; P. Kolek; Ozvěny 10/2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.