Likvidace sokola po komunistickém převratu

V r. 1948 se konal poslední XI. Všesokolský slet v Praze, kde cvičil velký počet mužů, žen, dorostu a žactva Sokola Slatiňany.

V posletovém období se začalo uvádět v život prohlášení o sjednocení tělesné výchovy a sportu. Členstvo se k tomuto novému směru stavělo nedůvěřivě, nastalo polemizování. Hovořilo se i o čistotě členstva.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.