Listí uklízí majitel stromů

Upozorňujeme občany, že podle ustanovení § 1016 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, plody a listí spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi tohoto sousedního pozemku. To neplatí, pokud je sousední pozemek veřejným statkem. Veřejným statkem se rozumí parky, cesty, veřejná prostranství, atp., kde spadlé plody, ale i spadané listí zůstává majetkem vlastníka stromu či keře. 1

  1. zpráva občanům přes Mobilní rozhlas 11/11/2020[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.