Loni jsme třídili plasty lépe také díky pytlovému sběru

V roce 2020 poklesla produkce všech odpadů kromě plastu.

Lze předpokládat, že za těmito čísly stojí zavedení nové služby svozu plastu od domu. Služba v roce 2020 od svého květnového zahájení svezla celkem 1 210 pytlů, což je objem cca 132 žlutých kontejnerů na plasty. Na pokrytí takového objemu by ve městě muselo přibýt dalších zhruba 5 nových kontejnerů (při konstantním rozložení a týdenním výsypu).

Do služby se zapojilo celkem 265 domácností (z celkového počtu 1 536)) Rekordmanem se stala domácnost, která odevzdala 51 plných pytlů.1

Nicméně to nestačí, stále se podíl tříděného odpadu drží kolem 35%, což je málo na to, abychom v příštích letech platili komunál bez příplatku podle nového zákona od odpadech.

  1. Ozvěny 4/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.