Návrh: Zpřístupnit městský pozemek za Bonetem

Město zveřejnilo záměr na pacht (zemědělský pronájem) nedávno zakoupeného hektaru v lánu za Bonetem a s pozemkem, který zde už město má, tvoří celek přes 2 hektary. V tisku vyšla zpráva, že pozemek byl zakoupen za účelem výstavby bytových domů1.

Tento pozemek byl dosud součástí intenzivně obhospodařovaného lánu v nájmu Agrofertu2. Zastavění je v nedohlednu, logické je tedy nechat ho dál jako pole.

Ale nabízí se možnost ho nepronajmout a třeba nechat ladem, jen občas posekat.

Celé toto území bude v budoucnu zastavěno, k tomu však bude nejdřív třeba vytvořit a schválit územní studii, vyprojektovat a domluvit sítě, sehnat na ně peníze, což je na mnoho let. Do té doby by se pak mohl nově vzniklý veřejně přístupný prostor využívat např. na venčení psů, pro které není v tomto území jinde moc příležitost. Nemá smysl zde tedy sázet stromy, ale třeba nějaké keře na mezi s okolními poli by být klidně mohly.


Rada města 8/4/2024 však rozhodla pozemek pronajmout Osevě (Agrofert), která ho užívala dosud, s roční výpovědní dobou.3

  1. Městské byty chybí. Masivní výstavbu ale chystá Hlinsko i Slatiňany. Chrudim ne – Chrudimský deník (denik.cz)[]
  2. Veřejný registr půdy – LPIS (eagri.cz)[]
  3. JB osobně 17/4/2024[]

Odkaz: FB

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.