Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí po bagrování

Rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství čj. ŽP/VH/2914a.2/04/231.2/Sm-8 ze dne 20. 1. 2005, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2005, byl schválen Manipulační řád pro rybníky Mazánek (parc. č. 191) a Návesní (parc. č. 196/1) v kat. území Kunčí.Tímto rozhodnutím byly schváleny tyto rybniční kóty:

Rybník Mazánek

  • Pevný bod-vrch beton. požeráku 284,45 m n. m. (+0 cm)
  • Normální hladina 284,00 m n. m. (-45 cm)
  • Max. hladina (při velké vodě) 284,00 m n. m. (-45 cm)

Rybník Návesní

  • Pevný bod-vrch beton. požeráku (starého stavidla) 282,80 m n. m. (v pozdějším řádu zaměřen 282,65)
  • Normální hladina 281,90 m n. m. (-90 cm)
  • Max. hladina (při velké vodě) 282,00 m n. m. (-80 cm)
  • Kóta bezpečnostního přepadu 282,10 m n. m. (-70 cm)
  • Starý přepad: (-111 cm)

Kóty normální hladiny budou na obou požerácích vyznačeny. Všichni zainteresovaní občané si tak budou moci stanovenou normální hladinu vod v rybnících průběžně kontrolovat. Na stanovenou kótu bezpečnostního přepadu byl vybetonován práh.

Stanovená maximální hladina při velké vodě (po úroveň prahu) bude sloužit pouze po dobu akumulace velkých vod (tání, trvalé deště apod.). Po ukončení mimořádného období bude hladina rybníka bezprostředně upravena na stanovenou normální hladinu.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005

Jeden komentář u “Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí po bagrování”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.