Manželská setkání – rozhovor

Díky současné covidové nebo doufejme už  pocovidové době, jsme trávili se svými blízkými mnohem více času, než jsme byli zvyklí. Možná se ale kromě radosti ze vzájemné blízkosti mohly dostavit i chvíle vztahového napětí. Není divu, okleštění svobody, nucené setrvávání v domácnosti, existenční starosti, úzkost vyvolaná negativními mediálními zprávami, či onemocnění covidem nebo postcovidový syndrom, to vše působí jako stresující okolnosti, které mohou obnažovat dosud neřešené vztahové problémy. To vyvolává potřebu na partnerském vztahu pracovat. Jednou z jistě mnoha nabídek, snažících se zlepšit soužití v rodině, jsou Manželská setkání (MS) fungující už desítky let na mnoha místech světa.

Jedná se o týdenní setkání několika desítek manželských párů s cílem vzájemně se poučit, povzbudit se a sdílet své zkušenosti. Myšlenka Manželských setkání vznikla z předpokladu, že život v harmonickém vztahu není samozřejmý a že je celý život stále co zlepšovat. Dnešní Manželská setkání vycházejí z programu helsinské křesťanské organizace YMCA „Směřujeme k lepšímu manželství“, který běžel od roku 1973. První český pár se mohl seznámit s jeho obsahem a prožít neopakovatelný týden na letním manželském kurzu ve Finsku v roce 1987.1

V roce 1989 proběhl první týden MS v ČR a od té doby se koná každoročně na několika místech 2  nezávisle a účastní se jich každý rok kolem 500 párů, někteří opakovaně1.

Jedním z dlouholetých účastníků, kteří se v posledních letech navíc podílejí i na programu jednoho takového setkání, jsou manželé Petr a Iva Ryzovi ze Slatiňan. Ivě jsem proto položil pár otázek:

Řekni mi něco o tom,  proč jste začali jezdit na MS?

Partnerský nebo manželský vztah prochází během společného života různými fázemi, obdobími. Zpočátku si užíváme vzájemné blízkosti, k zásadnější změně v partnerském vztahu dochází přijímáním zodpovědnosti za život a výchovu dětí. Ke starosti o děti se můžou přidat potíže se zaměstnáním, řešením bydlení, nemoci, péče o rodiče atd. Vztah mezi partnery, manžely by měl být natolik hluboký a pevný,  aby byl nejen zdrojem radosti a spokojenosti, ale také síly pro všechny náročnosti života, místem bezpečí a domovským přístavištěm v rozbouřených vodách okolního světa.

My sami jsme pocítili potřebu načerpat nové síly do manželského vztahu po náročném období stěhování. Manželství vnímáme jako dar, o který je třeba pečovat. Jednou z možností jak na to, jsou MS.

Jak jste se o MS dozvěděli, kdy a kam jste jeli poprvé?

MS nám doporučovali příbuzní z Valašska, kteří na kroměřížský kurz jezdili opakovaně a nemohli si účast vynachválit. Vždy jsme vnímali, že fungující manželský vztah  je něco tak cenného a vzácného, že stojí za to hledat cesty a způsoby, jak vztah stále občerstvovat, sytit dobrými a inspirativními podněty, pečovat o něj. Rádi jsme proto přijali jejich nabídku. Kroměříž tedy byla jasná volba, poprvé jsme tam byli v roce 2016.

Jak jste se na Manželských setkáních poprvé cítili? 

Nikde jinde jsme při takovém množství lidí nezažili  tak přátelskou, otevřenou a  přitom důvěrnou atmosféru jako na kroměřížských MS. Od počátku jsme se cítili dobře, přijatí.

Jaký je program?

Struktura týdne je poměrně pravidelná, většinou denně dvě hodinové přednášky (dopoledne, odpoledne), potom  setkání v menší skupince 3 až 4 párů s možností diskuse nad daným tématem a vzájemného sdílení zkušeností.

Každý pár má dostatek času být spolu sami, Kroměříž nabízí kouzelná místa k procházkám. Nechybí ani společenský večer s tancem, zábavou. Nejdůležitějšími body programu jsou právě přednášky na témata, která patří do každého manželství a každý z nás je s nimi v průběhu života konfrontován. Přednášky obsahují jak odborné úvahy a stanoviska, tak osobní svědectví přednášejícího páru na dané téma.

Jaká jsou témata přednášek?

V přednáškách se mluví o krizi v manželství, o sebevědomí a sebepřijetí, o prioritách, o odpuštění, o rozdílech mezi mužem a ženou, své místo má i sexualita, dále o vzájemné komunikaci a porozumění, o naplňování potřeb a o tom, jak si můžeme navzájem prokazovat milé pozornosti. Témata jsou každý rok stejná.

Proč  jste se ale účastnili  i v dalších letech, když program je v podstatě stále stejný? Co vám to přináší?

Volba témat v přednáškách vlastně zahrnuje vše to, s čím se v dlouholetém vztahu nejčastěji zabýváme. Vtip je mimo jiné v tom, že pokaždé jsou jiní přednášející a tak je posluchačům umožněno dotknout se těchto témat pokaždé z jiné perspektivy, nechat se poučit pokaždé jinými svědectvími a životními zkušenostmi. Nám v motivaci jezdit na MS opakovaně přispěl fakt, že jsme byli osloveni, abychom se podíleli na tvorbě programu a sami se stali přednášejícími.

Absolventi MS často popisují, že účast jim přinesla osvěžení manželství, novou inspiraci, co a jak se dá zlepšit, povzbuzení, pochopení, nezřídka mluvili i o záchraně manželství.

Často se ale stává, že nabyté nadšení pod návalem každodenních starostí vyprchá.

Ano. S touto tendencí organizátoři počítají. Proto se každý rok pořádá  dvoudenní víkendová podzimní a jarní „obnova“ s podobným programem, pro opětovné setkání a povzbuzení.

Co během programu dělají děti, přece nesledují hodinovou přednášku?

Ideální je, když mají manželé na MS klid a prostor jen pro sebe navzájem. Proto je vhodné, zajistit dětem program jinde. Pokud to ale nejde, tak se s dětmi  počítá. Na kroměřížských MS se každoročně setká kolem 100 dětí účastníků. K nim se organizátorům podaří sehnat vždy minimálně neuvěřitelných 20 až 30 dobrovolníků, kteří se dětem věnují a vytvářejí jim kvalitní program včetně různých her a výletů.

Na kolik takový týden vyjde?

Pro pár se jedná o částku necelých 8 tis., plus děti dle věku a počtu3. V ceně je ubytování, plná penze, celotýdenní program. Naši šestičlennou rodinu vyjde týden na MS něco kolem 20 tis.

Nestačilo by vám  poslechnout si ty přednášky na youtube nebo si přečíst v knihách?

Atmosféra na MS je neopakovatelná a nenahraditelná. Je to podobné, jako když jste v divadle a nebo sledujete záznam divadelní hry v televizi. V Kroměříži zažíváme důvěrnost, blízkost, otevřenost, lidskost. To na vás z obrazovky nedýchne.. Osobní svědectví, která se nevynášejí ven, se z knížek také nedozvíte.

Myslíš, že by účast byla vhodná pro každého, kdo chce na svém vztahu pracovat?

Myslíme si, že ne úplně. Každý jsme jiný a každý musí hledat to, co vyhovuje právě jemu.

Manželská setkání vznikla v křesťanské organizaci, i v ČR je organizují křesťané. Ale hezké vztahy v partnerství jistě chceme mít všichni. Je vůbec možné, aby se jich zúčastnily i páry, které do kostela nechodí, nebudou se cítit nepatřičně?

Ano, myšlenka MS vznikla v komunitě lidí, kteří považují manželství za něco posvátného a Bohem chtěného. Snaží se naplňovat manželský slib, kdy se zavazují k tomu, že si po celý život zachovají vzájemnou lásku, úctu a věrnost.

Na MS je prostředí sice křesťanské, nicméně otevřené, tzv. ekumenické. Není nutné, aby byl člověk praktikujícím křesťanem, ale je vhodné, aby mu toto prostředí nebylo nepříjemné, předpokládá se nějaká základní tolerance a respekt vůči Bohu a těm, kteří v Něho věří. Na MS se může i nemusí účastník zúčastnit bohoslužby, své místo má i modlitba.

Víš o podobném programu vysloveně pro ne-křesťany?

Manželská setkání  plní roli spíše preventivní, kromě možnosti vzdělání, či přátelského sdílení jsou na MS k dispozici i psychologové a zkušení vztahoví poradci. V ne-křesťanském prostředí nahrazují  MS psychoterapie, manželské poradny. Různé programy nabízí např. Centrum pro rodinu, leccos zajímavého najdete na www.manzelstvi.cz . Po jiných možnostech jsem nepátrala, ale možná by se daly dohledat…

Co říci závěrem? 

Ten, kdo zažil rozvod svých rodičů, většinou nechce tuto zkušenost prožívat ve vlastním životě a předávat ji do další generace. Toužíme milovat a být milováni, děti potřebují stabilní domov. Všechny problémy se dají překlenout, když jsou včas a správně řešeny. Jen zřídka, např. při poruchách osobnosti, je lepší manželství ukončit. Jak říká zkušený manželský terapeut G. Chapmen: „Neexistují nesmiřitelné rozdíly, existují jen lidé, kteří se odmítají smířit“.

Utvářejme naše manželství nejen tak, aby vydrželo, ale aby bylo krásné !!

Děkuji za rozhovor.

 

  1. Historie Manželských setkání https://www.setkani.org/…/96[][]
  2. kurzy MS v ČR se konají kromě Kroměříže také v Litomyšli, „pražská skupina“ v Třešti nebo pro starší manžele MS 50+ na Vranově u Brna[]
  3. 15. – 21. srpna 2020 – Letní kurz Manželských setkání (MS) Kroměříž – průvodní informace[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.