Téma: Cyklistická doprava podle Generelu dopravy

Mapa průjezdnosti pro cyklisty na webu města – součást schváleného generelu dopravy (35MB)

V roce 2022 zastupitelstvem schválná dokumentace: (odkazy jsou velké soubory PDF velikosti desítek MB)

Mapa průjezdnosti pro cyklisty – neprůchodná místa pro cyklisty, aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.

Návrhy řešení se zabývá Textová část dokumentu Generel dopravy – A. 1 Technická zpráva v kapitole 8.2. Cyklistická doprava.1

Ve shodě s koncepcí dvou na sebe kolmých páteřních koridorů, popsanou podrobněji v kapitole 8.3 Pěší doprava, jsou i pro základní cyklistickou obsluhu Slatiňan voleny dva koridory vedené ve shodných trasách:

1) Koridor západ – východ: Nádražní ulice – lávka pod zámkem – kostel – DPS

2) Koridor sever – jih: Trasy vedoucí podél řeky

Koncept řeší dále parkovací infrastrukturu pro cyklisty, navrhuje umístit kamerový systém ke stojanům u nádraží. U zámku rozšíření kapacity z 10ti na 20 – 30 míst. U areálu školy lze uvažovat o přesunutí kolárny před školní budovu – zatraktivní to cyklodopravu. Dále je vhodné posílit cyklostojany u plovárny a u Spartaku. Na frekventované cyklostezce podél Chrudimky se nabízí výstavba dalšího cyklistického vybavení – nabíjecí stanice pro elektrokola a servisní místo (hustilka, základní nářadí upevněné ke sloupku ocelovými lanky).1

Koncepční návrhy doplnění sítě komunikací pro cyklisty jsou v příloze č. B.2 Mapa průjezdnosti pro cyklisty. U návrhů jednosměrných ulic je vhodné prověřit obousměrný provozu cyklistů ve vyšších fázích projektové dokumentace.1

Drobné úpravy vedení navrhovaných stezek pro pěší a cyklisty ve velkém měřítku jsou také zobrazeny v mapách C.1 až C.5 u návrhů parkovacích míst. Zásadní stavby jsou zobrazeny v mapách návrhů č. D.1 Problémový výkres a D.2 Problémový výkres – detail. Jsou zde taktéž uvedeny jednotlivé horizonty.2

  1. Dopravní koncepce Slatiňany | Slatiňany (slatinany.cz) -textová část[][][]
  2. Generel dopravy – A. 1 Technická zpráva[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.