Masarykovo nám. v Chrudimi bude měsíc neprůjezdné 24.7.-27.8.

Od pondělí 21. června až do 8. října provede společnost Skanska rekonstrukci komunikace v úseku od okružní křižovatky u Medlešic po kruhovou křižovatku u hotelu Bohemia. Práce přitom budou probíhat za částečné i úplné uzavírky ve třech etapách.

II. etapa: 24. 7. – 27. 8. – úplná uzavírka v úseku Masarykova náměstí (od OK u hotelu Bohemia po OK Na Bídě (včetně OK Na Bídě) a Pardubické ulice (v úseku od OK Na Bídě po vjezd na parkoviště městského úřadu).

Mimo dobu provádění stavebních prací vyžadujících celkovou uzávěru (např. pokládka živičného krytu) bude umožněn vjezd zásobování a rezidentů na Masarykovo náměstí (ve směru od OK u hotelu Bohemia, rozsah omezení bude regulován zhotovitelem stavby.). Po dobu II. etapy bude umožněno podélné parkování vozidel v Poděbradově ulici v úseku od křižovatky s ulicí U Parku po OK Na Bídě.

V období, kdy to průběh stavebních prací dovolí, umožní stavba obousměrný provoz v úseku od OK Na Bídě po vjezd do sídliště Leguma.

Na autobusových spojích může vznikat zpoždění vlivem provozu na objízdných trasách; nebudou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.