Medardovo kápě, 40 dní NEkape

spoil erosion after rain

Zajímavou statistiku zveřejnil před měsícem Český hydrometeorologický ústav*1: shromáždil údaje o srážkách na Medarda a v následujících 40ti dnech z 11ti vybraných meteorologických stanic z různých poloh a krajů v ČR.

Ve zprávě vyvozují, že Medardova pranostika vesměs platí, i když ne doslova.

Podle meteorologa Miloše Dvořáka citovaného ve starším článku na webu ČRO připadá totiž na sv. Medarda 8.6. vrchol tzv. medardovské cirkulace. Na jaře a na počátku léta se nad rychle prohřívající pevninou tlak vzduchu snižuje a nad chladnějším Altantským oceánem zvyšuje. A tato nerovnováha se pak postupně musí vyrovnávat vpády chladnějšího a vlhčího vzduchu od moře. Čtyřicítka obrazně naznačuje, že se deštivé počasí může někdy protáhnout v případě velkých teplotních kontrastů mezi oceánem a evropským vnitrozemím až do července.

Tisková zpráva je doplněna tabulkou s podrobnými údaji. Pro větší přehlednost uvádím dva grafy z tabulky vytvořené. V prvním jsou zprůměrované hodnoty ze všech stanic do roku 2019 (rok 2020 je podle amatérské meteorologické stanice na Vysočině*3):

v druhém pak z Hradce Králové, který je nám z té jedenáctky nejblíže:

Z grafů je patrné, že na pranostiku nelze doslova příliš spoléhat. 40 dní v kusu nepršelo snad nikdy a i navzdory silnému monzunu může být Medard zcela bez deště.

Jinak sv. Medard žil v 5. století ve Francii. Byl srdečný a dobrotivý, oblíbený mezi obyčejnými lidmi i franckou šlechtou. Stal se knězem a později biskupem. Na obrazech můžeme svatého Medarda vidět s velkým orlem nad hlavou. Legenda totiž praví, že ho jako malého chlapce přepadla v polích bouřka a před promoknutím jej zachránil rozevřenými křídly orel, který se snesl z oblohy.*2

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.