Mediální gramotnost

Mediální gramotnost je dovednost přístupu k médiím: chápání a kritické vyhodnocování jejich obsahu a případně též schopnost vytvářet vlastní sdělení.*1

Tato dovednost je zvlášť důležitá dnes, kdy:

  1. se může každý snadno vystavovat téměř libovolným informacím z internetu a jiných snadno dostupných médií
  2. téměř každý může vysílat a tvořit zprávy a videa (klidně lživá)
  3. mnozí sledující preferují krátká sdělení, která nemohou popsat složitost některých problémů a vedou nutně k velkému zjednodušení a chybnému porozumění věci, které pak lidi může navést k chybnému (i nebezpečnému) rozhodnutí
  4. mnozí sledující preferují obrazy a videa, která nejsou tolik kontrolovaná rozumem a více působí přes emoce

… protože máme demokracii, takže jakýkoliv názor většiny má velkou váhu při směrování obce – státu – světa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.