Mediální gramotnost

Mediální gramotnost je dovednost přístupu k médiím: chápání a kritické vyhodnocování jejich obsahu a případně též schopnost vytvářet vlastní sdělení.*1

Tato dovednost je zvlášť důležitá dnes, kdy:

 1. se může každý snadno vystavovat téměř libovolným informacím z internetu a jiných snadno dostupných médií
 2. téměř každý může vysílat a tvořit zprávy a videa (klidně lživá)
 3. mnozí sledující preferují krátká sdělení, která nemohou popsat složitost některých problémů a vedou nutně k velkému zjednodušení a chybnému porozumění věci, které pak lidi může navést k chybnému (i nebezpečnému) rozhodnutí
 4. mnozí sledující preferují obrazy a videa, která nejsou tolik kontrolovaná rozumem a více působí přes emoce

… protože máme demokracii, takže jakýkoliv názor většiny má velkou váhu při směrování obce – státu – světa

Sem si můžeme ukládat zajímavé odkazy.

Stručné audiovizuální lekce

 1. Veřejné lekceJeden svět na školách – projekt Člověka v tísni vytvářející materiály pro učitele na základních a středních školách.

Zdroje informací

 1. Wikipedia.org – globální encyklopedie s účinným systémem korekcí nepravd
 2. Stream: Slavné dny a Stram: Svět bez obalu – Stručný a relativně objektivní popis některých historických událostí (jejichž naši nedokonalou znalost dezinformátoři často zneužívají)
 3. promitejity.cz a dafilms.cz– tématické, většinou dokumentární filmy o problémech lidské společnosti, jejichž neznalost vytváří podmínky pro vznik dezinformací a pomluv – jděme ke zdroji

Proti-hoaxové servery

 1. www.hatefree.cz – zde se snaží vyvracet nenávistné názory a obecně tendence dnešní společnosti. Je to založené také na odborných názorech, analýzách, i argumentacích, které jsou logické a dávají smysl, takže to není jen názor proti názoru, ale řekněme i návod pro ty, kteří chtějí s někým diskutovat a obhájit svůj názor, jen je pro ně těžké v dané situaci argumentovat přesvědčivě. Kupříkladu tam najdete i argumentační manuál: http://www.hatefree.cz/co-delat-kdyz/argumentacni-fauly či právě ony analýzy, které vyvracejí různé zaběhlé stereotypy a předsudky vůči různým minoritám či alternativním stylům a způsobům života: http://www.hatefree.cz/blo/analyzy . A v neposlední řadě tam také stručně a jasně vyvracejí právě některé hoaxy a mýty, které kolují mezi lidmi: http://www.hatefree.cz/myty-a-fakta/hejtomat
 2. hoax.cz – Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o těchto nástrahách, se kterými se denně setkává a které znepříjemňují nebo ohrožují jeho běžné používání Internetu a jsou i v rozporu s Netiketou.
  Najdete zde pravidelně aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných e-mailů. Dříve než rozešlete jakýkoliv řetězový e-mail, navštivte naši databázi a ujistěte se, že právě Vy nerozesíláte zbytečnou poplašnou zprávu svým přátelům, známým či obchodním partnerům.
 3. snopes.com – americký server analyzující hoaxy i ne-hoaxy

Znáte další? Pošlete mi je nebo se staňte spoluautorem této stránky

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.