Návrh: Městem dotované kompostery

Bioodpad tvoří asi 1/4 celkového domácího odpadu v průměrné domácnosti.1. Podpora domácího kompostování je jedním z mnoha motivací, kterou lze snížit produkci směsného odpadu. Kompostování cílí na biologický odpad a je tradičním způsobem jeho likvidace, avšak ne každý ho používá. Pak končí v popelnicích nebo na kompostárně, což jsou pro obec drahé a  ve srovnání s domácím kompostováním obecně zbytečné složité způsoby likvidace

Výhody, nevýhody a problémy domácího kompostování shrnuji zde: Domácí kompostování – slatinak.cz

Jak to funguje?

Město vybere na trhu typy kompostérů, které chce podpořit, a ty pak nabídne občanům. Dále z čeho bude přispívat, jestli nejde dotaci (která obyčejně upřesňuje průběh) anebo z rozpočtu, a kolik. Je třeba si rozmyslet podíl podpory města, příliš velký podíl zatěžuje rozpočet a svádí k pořizování kompostérů, které pak nemusí být využívány k zamýšlenému účelu v našem městě, malý podíl města zase snižuje účinnost podpory.

Pak je třeba oslovit zájemce z řad občanů, pro ty nějak kompostéry pořídit (buď je nakoupí město a občanům pronajme či prodá anebo si je občané nekoupí a město proplatí proti dokladu). Je dobré se zájemci s nimi smlouvu, že např. aspoň 5 let ho budou používat ve městě ke kompostování (která sice není úplně vymahatelná, je slušným lidem stačí slovo… jenže na 5 let je lepší ho už sepsat).

Pro koho je podpora kompostování?

Kompostér je známá věc, kdo ho opravdu chce, ten už ho má. Je však možné, že jsou někteří, kteří ho zatím nemají, váhají, do té doby odpad hází do popelnice (protože to je nejjednodušší), ale za 1000Kč se jim ho už nechce pořizovat, a tak veškerý bioodpad hází do popelnice, čímž však zatěžují systém pro všechny, protože náklady na směsný odpad se účtují všem občanům nerozdílně.

Je dotace do kompostérů návratná?

Finanční návratnost není úplně jistá: Likvidace 1kg směsného odpadu stojí město 2-3Kč (2022), domácnost vyprodukuje ca. 70 kg ročně. I kdyby taková dávala do kompostéru 3/4, tj. asi 50kg, ušetřilo by město 100-150Kč ročně na domácnost. V případě dotace 500-750Kč by se takový kompostér zaplatil za 5 let a pokud by si dotyční zvykli kompostovat a dělali to i další roky, dá se mluvit u takové domácnosti o výhodné investici.

Další význam je signál, že vedení města není prostředí a efektivita likvidace odpadů lhostejná.

  1. Skladba směsného komunálního odpadu z domácností ČR – slatinak.cz[]

3 komentáře u „Návrh: Městem dotované kompostery“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.