Město bude nakupovat elektřinu a plyn na burze

Rada města schválila výběr dodavatele pro Město Slatiňany, Mateřskou
školu Slatiňany, Základní školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany a Základní uměleckou školu Slatiňany aukcí na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, IČ 27865444 („PXE“).1

Výběr dodavatele proběhne formou elektronické aukce na trhu komoditní burzy, jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Výhodou nákupu na komoditní burze je rychlý a administrativně jednoduchý proces, transparentní a konkurenční prostředí = atraktivní ceny, renomovaní a prověření dodavatelé.1

Důležité je správné načasování nákupu, protože ceny energií se v čase mění. Do aukčního systému pro nákup budou mít přístup Jan Brůžek, interní auditor města Slatiňany Petr Krejčík a vedoucí správního odboru Veronika Novotná.1

Smlouvy na dodávky elektřiny a plynu budou na základě výše uvedeného uzavírány na období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2024 (plyn), od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (elektřina).1

  1. Rada města Slatiňany na své 21. schůzi projednala – slatinak.cz[][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.