Město bude vkládat do výkopů pro veřejné osvětlení chráničky pro optický internet a elektřinu

22.7. odsouhlasila Rada města, aby souběžně s podzemními rozvody pro veřejné osvětlení a elektrickou energii byla do výkopů vždy vkládána i chránička pro optické kabely (internet).Chránička je taková pevná hadice, kterou bude v budoucnu možno protáhnout nějaký kabel (nejen nutně optický).

Chránička a komory v jejím zakončení budou hrazeny městem Slatiňany. Vložení chráničky do stávajícího výkopu a výkopy provádět jen od konců např. k domům je mnohem levnější a i pro občany i vzhled ulic vhodnější řešení, než provádět v budoucnu nový výkop po celé délce ulice. Prodražení bývá v jednotkách procent původní ceny (např. nového osvětlení), a dají se na to sehnat i dotace.

Radního Víta Steklého, který chráničky pro optické kabely na Radě města prosazoval, jsem se zeptal, jakou mělo město motivaci zrovna k podpoře internetu, který už je u nás dobře dostupný? Jako dodat lidem ještě rychlejší a levnější internet, aby ještě více lidi dřepěli doma a mohli snáze nasávat propagandu z Východu, extremistů, populistů, nechat se snáze analyzovat a ovládat, aby se nám naše mírová pěkná země ještě rychleji rozvrátila? Odpověděl, že

jednou z motivací je například dokument Ministerstva průmyslu a obchodu – Digitální Česko v. 2.0 – kde stojí: „Pokud nechce Česká republika do budoucna zaostávat ve schopnosti konkurovat svým evropským i mimoevropským partnerům, musí dokázat stimulovat investice a odstranit bariéry, které brzdí růst digitální ekonomiky.“

Splnění NGA infrastruktury, díky které budou moci Slatiňanské firmy být dostatečně konkurence schopné – https://www.lupa.cz/clanky/jsou-dotace-na-vysokorychlostni-internet-skutecne-tak-zasadni/

Spousty lidí v dnešní době pracuje od počítače a bezprostředně k tomu využívá internet. Internet je tak díky tomu standardní infrastrukturní prvek podobně jako silnice pro logistiku.

Rychlost internetu tak může být jedním z důvodů proč se lidé stěhují z venkova do měst. Rychlost a cena internetu je v dnešní době natolik dostupná, že argument sezení doma, nasávání propagandy atd nepovažuji za relevantní k tématu budování rychlejší infrastruktury sítě.

Naopak daleko větším benefitem pro mnoho lidí bude umístění těchto datových linek co nejvíce do obdobných variant, tak aby byly co nejméně vystavováni nedobrovolnému elektromagnetickému záření.

Doufejme, že to nebude takový pomník, jako plošná rekonstrukce telefonních linek, která ve Slatiňanech proběhla až v době rozmachu mobilů a tedy ji jen málokdo využil. Nicméně majitel těchto sítí CETIN nedávno provedl rekonstrukci těchto telefonních linek a nyní je možné se přes ně připojit k vysokorychlostnímu internetu VDSL nebo ADSL i ve Slatiňanech, což je alternativa k nejrozšířenějšímu vzdušnému bezdrátovému připojení – potřebujeme tedy ještě optiku?

Vít Steklý obhajuje optické kabely tím, že VDSL vlastní CETIN, 5G sítě bude také kvůli omezené frekvenci vlastnit taky pouhých pár vyvolených, kteří (i podle Bruselu) využívají svého monopolního postavení.

Navíc maximální teoretická rychlost VDSL je 350 Mbit/s s agregací 1:50 (tedy při sdílení 50ti uživateli) je běžná rychlost 100 Mbit/s – tedy reálná rychlost je 2Mbit/s (kdyby všech těch 50 uživatelů stahovalo zároveň).
5G sítě mají maximální teoretickou rychlost 10 Gb/s v rádiusu 2 km, pokud tedy každé 2 km máme vysílač – to vážně chceme? Mimo jiné na vysílač je kladena agregace podle počtu mobilů v dané síti, tedy klidně 1:1000.

Optické sítě mají maximální teoretickou rychlost 43 Tb/s v rádiusu 5 km, bez jakéhokoliv elektromagnetického záření (letí to světlem, nikoliv elektřinou).

Chráničky na optické kabely by mělo vlastnit i do budoucna město. Bude je pak možno bez problémů a nutnosti pronájmu používat např. pro kamery a obecní rozhlas, infostánky (např. u hřebčína teď platíme O2 internet). Dále se počítá s vedením napájení např. kamer, aby nebylo nutné platit ČEZu za odběrná místa, protože veřejné osvětlení poskytuje proud jen v noci.
Potenciální kapacita chrániček je dostatečná i pro další účely, např. internet pro občany, aby nebylo nutné kvůli tomu kopat ulice.
Nadzemní kabelové samonosné vedení v obci Horní Ředice

Město se dále snaží něco podobného vyjednat s ČEZem, jehož nadzemní vedení ve Slatiňanech dosluhuje. K elektřině se jistě připojí každý (narozdíl od optického kabelu za pár let v době 5G sítí) a pokud začne ČEZ šetřit, tak hrozí, že by nám zde mohl začít tahat samonosné nadzemní kabely a to by se jistě líbilo málokomu. Rada města odsouhlasila první umístění chrániček pro budoucí rekonstrukci elektrického vedení v souvislosti s rekonstrukcí ulice ve Škrovádě za mostem.

Jednání s ČEZem o inicioval místostarosta Stanislav Šťastný, který popsal aktuální stav jednání:

Dne 1.7.2019 jsem inicioval schůzku s projektantem od ČEZu, abychom koordinovali jejich záměr zakopat nadzemní elektrické vedení na levém břehu Chrudimky směrem k lávce a dále od škrovádské návsi směrem k bar Kůlna až po mlýn. Vzhledem k tomu, že v daném okamžiku započala opravy cesty včetně položení nového asfaltového povrchu, bylo s projektantem ČEZu narychlo domluveno, že vyznačí městu část trasy, kam se při této stavbě položí chránička pro ČEZ, kterou v budoucnu město ČEZu prodá. Předejde se tak opětovnému rozkopání ulice. To rada města schválila.

Další schůzka 13. 8. 2019 za přítomnosti pana starosty s regionálním reprezentantem ČEZ měla za cíl zjisti budoucí investiční záměry ČEZu na katastru území města, předání informací ČEZu o plánovaných záměrech města v letech 2020 – 2022 (rekonstrukce VO, oprava silnic a chodníků) s cílem vzájemně koordinovat stavební aktivity ČEZu s městem.

Z jednání vyplynulo, že ČEZ plánuje stavebně realizovat na jaře 2021 rekonstrukci elektrického vedení po levé straně ulice Škrovádská od benzínky po náves u mostu včetně všech bočních ulici, dále v části ulice Neumannova po křižovatku s ulicí Příční a také ulici v trase od návsi ve Škrovádu směrem k půjčovně až po křižovatku s ulicí U Lesa. Na základě těchto informací město plánuje současně se stavbou ČEZu provést   rekonstrukci veřejného osvětlení včetně nových LED lamp v dotčených ulicí Škrovádu a to v rámci jedné akce a výkopových prací. Do návrhu rozpočtu na rok 2020 navrhneme vyčlenit finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro zhotovení veřejného osvětlení v dotčených trasách.

Na toto téma se také připravuje článek do Ozvěn.

 

4 komentáře u „Město bude vkládat do výkopů pro veřejné osvětlení chráničky pro optický internet a elektřinu“

  1. Tento krok radnice velmi chválím a doufám, že se optické sítě ve Slatiňanech brzy dočkáme. Nejlépe propojením sítě se společností provozující optickou síť v Chrudimi, jejíž vedení končí momentálně v Presech. VDSL, kromě v článku zmíněné agregace 1:50, má také problém v tom, že linka je asymetrická v poměru 1:10. Pokud vám tedy poskytovatel nabídne např. „Ultra rychlý internet HD až 100 Mbps“ jedná se o „až 12,5 MB/s“ na stahování dat a pouhých „až 1,25 MB/s“ na nahrávání dat, což ve spojení s agregací 1:50 může znamenat, že upload vám může fungovat 25 kB/s a podle poskytovatele to bude stále v pořádku. Už 10 Mbps upload je pro lidi, kteří internet používají k práci a data také produkují (už jen obyčejné ukládání dokumentů do cloudu) je tragicky málo. 5G síť v ČR zatím není (i přesto, že to mobilní operátoři nepravdivě prezentují), to co mají nyní v nabídce je stále po 4G síti s parametry horšími než, co nabízí po metalických telefonních vodičích VDSL/ADSL).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.