Návrh: Město by některé pozemky mohlo převést na lesy nebo sady

Mohli bychom některé zelené plochy (louky, ornou půdu, ostatní plochu, meze) převést na les nebo sady.

Stromy na rozdíl od trávy a plodit zadrží CO2 na desítky let (byliny max. na necelý rok).

Také by byl pak menší tlak na zachovávání stromů, které komplikují rozvoj infrastruktury1.

  1. Část chodníku ve Švermově ulici ustoupí stromům – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.