Návrh: Město by pomohlo s přípojkami občanů do kanalizace jako v Medlešicích

Odkanalizování obcí a měst zajišťuje většinou samospráva. Většinou však obecní kanalizace končí před hranicí pozemku, odkud se předpokládá, že si každý připojí svou nemovitost sám. Tak to dosud funguje i ve Slatiňanech (Škrovád, Trpišov a Kunčí).

Přitom taková přípojka by měla mít:

  1. projekt, měla by být
  2. schválená stavebním úřadem a
  3. provozovatelem kanalizace a
  4. měla by ji dělat stavební firma.
  5. budou platit 500Kč měsíčně za stočné.

To samozřejmě snižuje ochotu lidí se připojovat, pokud mají možnost odpadní vody odvádět do potoka nebo vsakovat.

U nás dokonce ani město nebo VAK neřeší, jak likvidují vodu ti, kdo nejsou připojeni, ledaže dostane konkrétní udání (příroda se sama neubrání a úředníci se hádat nechtějí).

Nejjednodušší je totiž se nepřipojovat, pokud odpad vypouštíte do potoka nebo vsakujete do země, nicméně zodpovědnější a také v zájmu okolí je použít kanalizaci, protože v odpadní vodě je čím dál víc svinstev, které půdu ano podzemní či povrchové vody rozhodně nevylepší.

V Chrudimi

si toto uvědomují a první projekt, kde se snaží vyjít občanům v připojování vstříc je místní část Medlešice1, jak avizoval chrudimský starosta Pilný už v listopadu2.

Kdo se připojí nejdřív, zaplatí nejméně

„Jsem rád, že první reakce občanů při veřejném projednání byla vstřícná a lidi si uvědomují, že je potřeba tuto dlouho opomíjenou stavbu vybudovat a že se nedá dlouhodobě v 21. století žít bez kanalizace,“ uvedl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti), jako by stavbu odkládali samotní občané. Vlastníci nemovitostí musí dobudovat na své náklady soukromou část kanalizační přípojky na svém pozemku. Snažíme se to nastavit motivačně. Kdo se připojí do roka, tak to bude mít nejlevnější, tedy za pět tisíc korun. Kdo se připojí po jednom roce, platil by třicet tisíc korun a kdo až třeba po více než pěti letech, tak zaplatí padesát tisíc korun,“ dodal.

  1. MU Chrudim – Kanalizace Medlešice: zpřístupnění soukromých pozemků 18/2/2022 – Ve dnech 21.–24. února budou zaměstnanci Vodárenské společnosti Chrudim zjišťovat možnost odkanalizování jednotlivých nemovitostí, umístění septiků, žump či domovních ČOV. Prosíme o součinnost a umožnění vstupu na soukromé pozemky.[]
  2. Občanům Medlešic vyjde město při budování kanalizace maximálně vstříc | Chrudimské noviny (chrudimskenoviny.cz)[]

Jeden komentář u “Návrh: Město by pomohlo s přípojkami občanů do kanalizace jako v Medlešicích”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.