Návrh: Město by provozovalo vlastní sběrný dvůr

Sběrný dvůr zavádějí obce a města, aby mohli jejich občané ukládat pohodlně v místě bydliště takové odpady, které se ve městě jinak obtížně likvidují, aby nevytvářeli černé skládky: zejména nebezpečný odpad, objemový odpad a ostatní odpad (oleje, elektro, zářivky apod.).

V současné době tuto funkci u nás zajišťuje firma Recykling a.s.., která se zabývá také výkupem surovin. V roce 2020 se město kvůli velmi rostoucím nákladům snažilo najít jiného dodavatele, ale ukázalo se, že jiný v okolí není, zejména že nemá prostor1.

Vedení města s touto možností zatím nepočítá.

  1. Smlouva na sběrný dvůr konečně uzavřena za téměř 300 Kč/os.rok . Ale mohlo být hůř. – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.