Město pronajme nově nabyté hřiště zpět Spartaku

Město zveřejnilo záměr pronájmu nově vzniklé a nabyté parcely 189/57 v místě hlavního hřiště ve Spartaku 1.

V elektronickém katastru tato nová parcela však zatím neexistuje (je stále součástí 189/1).

Hlavní hřiště získalo město od Spartaku za 1 Kč, aby město zrekonstruovalo běžecký ovál, na což Spartak nemá.2

Předseda Spartaku Jaromír Hanuš upřesňuje, že záměrem je vybudování nové tartanové atletické dráhy, na kterou lze získat dotaci od Národní sportovní agentury (70 %). Zbývajících 30% je nutná spoluúčast investora, na kterou by Spartak neměl. Ještě není přesný rozpočet, ale předpokládáme tu spoluúčast ve výši cca 3-5 milionů Kč.

V nejbližší době bude mít Spartak s městem jednání, aby se dohodli na dlouhodobém pronájmu tohoto pozemku a dále mohli sportovat v neztenčené míře, jako doposud.

Hřiště nabylo do vlastnictví město Slatiňany, ale SK Spartak bude jej nadále využívat v původním rozsahu. Na užívání se rovněž zřizuje věcné břemeno. Nájemní smlouva je nutná, aby Spartak mohl získat dotaci na údržbu a provoz sportovního areálu. Pokud se něco pronajímá, musí to být vyvěšeno.3

Parcela 189/57 je nově vzniklá parcela hřiště a běžeckého oválu. Pozemek bude zapsán na katastr spolu s kupní smlouvou podle geometrického plánu.3

  1. ÚD: Záměr města Slatiňany o pronájmu nově vzniklé pozem. parc. č. 189/57 v k. ú. Slatiňany[]
  2. slatinak.cz: Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města[]
  3. Dne 18.5.2021 v 6:17 Josef Prokš, Ing. napsal[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.