Město chce vyvlastnit klášter pro vznik školy

Obecní rada se usnesla ke koupi zdejšího kláštera nebo podniknout potřebné kroky k jeho vyvlastnění pro umístění školy obecné, měšťanské, hospodářské pokračovací učňovské a též pro umístění četnické stanice,
pošty a záložny.  – Nastalo dlouhé jednání se školskými sestrami, okresem a ministerstvem.

Protože řešení záborem nedopadlo dobře, došlo k jednání o dobrovolný pronájem. Tento však nebyl také uskutečněn, protože požadované roční odškodné v částce 30.000Kč bylo obecní radou a finanční komisí obce uznáno za neúnosné. – Když Chrudim odmítala přijímat do měšťanské školy žáky z nepřiškolených obcí, bylo rozhodnuto podniknout co nejdříve nutné kroky pro zřízení vlastní měšťanské školy a průmyslové školy pokračovací pro učně. ………. Teprve po delším jednání s kongregací škol.
Sester došlo k dohodě o pronájmu některých místností ve zdejším klášteře za roční nájem 6.000Kč.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.