Město jedná o stavbě bytů pro seniory v Presích

Dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 21.09.2011 mezi společností SENIOR PARK, a.s., jako budoucím kupujícím a městem Slatiňany, jako budoucím prodávajícím, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.07.2013.

Dne 31.12.2014 uplynula lhůta pro uzavření kupní smlouvy. Předmětem smlouvy měl být prodej pozemku pro výstavbu bytového komplexu pro
seniory. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bylo vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Jelikož výstavba nebyla započata a nemohlo být tudíž vydáno kolaudační rozhodnutí, nemohla být ani uzavřena kupní smlouva. Záloha ve výši 1,300.000,- Kč propadla ve prospěch města Slatiňany.

Dne 21.1.2015 Zastupitelstvo města Slatiňany zrušilo usnesení o uzavření veškerých dokumentů. O postupu města a propadnutí zálohy byl SENIOR PARK, a.s. informován.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.