Město koupilo mlýn

Město koupilo mlýn od chrudimského podnikatele J. Strnada údajně za 4 miliony, kupní smlouva je z 9. 1. 2015 a nabyla právní účinnosti vkladem do katastru nemovitostí, což se stalo 3. 2. 2015.

Andrej Čírtek, tiskový mluvčí p. Strnada k tomu uvedl:

Menší průmyslový areál firmy Modela byl zakoupen panem Strnadem již jako několik let opuštěná nemovitost. Klíčovou hodnotou je v tomto případě pozemek: Areál vyžaduje pro změnu svého průmyslového účelu rozsáhlou investici do stávajících budov nebo výstavbu budov nových. Posléze došlo k prodeji do rukou samosprávy.

Miloslav Hudec, tehdejší zastupitel za ANO, k tomu říká:

V r.2015 přišla přednostní nabídka ke koupi objektu modely od p. Strnada. Vzhledem k několika závažným okolnostem jsem hlasoval PRO koupi objektu, s následnou rekonstrukcí s přihlédnutím potřeb města:

  • Město bude majitelem objektu v bezprostřední blízkosti zámku (nehrozí to, že např. nebude zbudován zábavní podnik nebo něco podobného)
  • Neexistující prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí (myslíte, že konání  plesů v sokolovně mezi švédskou bednou a kruhy je důstojné? Nemluvím o sociálním zřízení objektu sokolovny.)
  • Nevyhovující prostory pro zájmové spolky (trvalé klubovny zájmových spolků, škola má zájem zde provozovat mimoškolní aktivity –  odpadne přecházení frekventované silnice)
  • Zachování, dnes již historické, technické stavby mlýna (technické zařízení samotného mlýna se přímo nabízí zřízení menšího muzea  )

Ozvěny 2/2019: Město v roce 2014 odkoupilo objekt bývalého Kabeláčova mlýna od Jaroslava Strnada v částce 3 700 000 Kč.

Jeden komentář u “Město koupilo mlýn”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.