Město koupilo od Českých drah parčík mezi nádražní budovou a Recyklingem

Město koupilo kupní smlouvou z 27.7.2020 pozemek 712/100 se způsobem využití „dráha“ o výměře 660 m2 za 207878 Kč vč. DPH.

Ve smlouvě nejsou žádné další podmínky co se týče budoucího využití.

Možné využití jakéhokoli pozemku (parcely) je dáno územním plánem. Ve starém ÚP z 2007 (v 2022 ještě platném) je zahrnut do „plochy dopravní infrastruktury“.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.