Město kupuje průmyslový areál u nádraží za 28 milionů 🗺

Březnové zastupitelstvo těsnou většinou schválilo koupi průmyslového areálu u nádraží, tzv. Hanušovy továrny, od bratrů Matějků za 27,8mil. Kč.

Matějkovi oficiálně představili svůj záměr prodeje městu na lednovém zastupitelstvu 10.1.. Koupili ho prý před 8 lety a už pro něj nemají využití. Uvedli cenu 27,8mil. Kč s tím, že tato nabídka je pro město exkluzivní, tedy pokud ji akceptuje, tak ho nebudou nikomu dál nabízet.

Nabízená cena se netýká rodinného domu č.p. 845 se zahradou, který byl součástí areálu koupeného v roce 2016 od rodiny Hanušů za celkovou částku 8 milionů Kč12. Při ploše areálu (bez domu) kolem 9000m2 vychází tedy kupní cena kolem 3000 Kč/m2. Domek je v rohu areálu a vede přes něj vodovodní přípojka.  V případě zájmu o odkoupení včetně domu se hovořilo na zastupitelstvu o navýšení ceny o ca. 4 mil. Kč.3 Skutečnost, že se to prodává bez rodinného domu byla známa od začátku, všichni zastupitelé to věděli od 5.1.2024. Dům není ani v posudku z 18.12.20234.

Milan Chalupník (SNK) poznamenává, že „vedení města byl areál nabídnut už v listopadu 2023, zastupitele však o tom neinformovalo. Je přitom možné, že při znalosti této informace by dopadlo jinak prosincové hlasování o koupi pozemku u obchvatu„.5 To Martin Kubín odůvodňuje tím, že „oficiální nabídka bratrů Matějkových je datována až k 28.12. a všichni zastupitelé o tom byli informováni starostou mailem dne 5.1.“4.

rodinný dům č.p. 845 Michala Matějky v rohu průmyslového areálu u nádraží
rodinný dům č.p. 845 Michala Matějky v rohu průmyslového areálu u nádraží

Poté proběhla 16.1. prohlídka areálu pro zastupitele a město si nechalo připravit odhad nemovitosti.

průmyslový areál u nádraží
průmyslový areál u nádraží

Město si nechalo připravit znalecký posudek, který vyčíslil cenu areálu (bez domu) na 24 mil. Kč.2 A i cena v posudku je ještě nadceněná podle předsedy Kontrolního výboru Stanislava Šťastného (ODS), jak uvádí: „Na pracovním jednání zastupitelů 6.3. a následně na jednání zastupitelstva jsem vznesl námitky ohledně nedostatků ve znaleckém posudku, který např. neobsahoval údaje o některých nákladech areálu, chyběla zmínka v rizikách k nutnosti zřídit samostatnou přípojku, což má vliv na výši ceny. Posudek obsahoval nesrovnalosti se započítáváním ploch do kancelářských prostor, stanovení nepodložené výše předpokládaného výnosů za m2 kancelářských prostor, chyběla srovnávací metoda6, aj. Bohužel se námitkami nikdo z vedení města nezabýval a neučinil nic, aby je jakkoliv ověřil“7. Starosta se touto výhradou vyrovnal s tím, že není odborník přes posudky, že mu důvěřuje a pokud s ním má někdo problém, musí se obrátit se stížností na příslušné úřady2. Martin Kubín podotýká, že byl „vypracován také Odhad tržní hodnoty nemovité věci odhadcem nemovitostí pro bankovní účely v půlce prosince v podobné výši 23,6mil Kč.“4

Pro srovnání, areál IKOVu u hřbitova s poloviční rozlohou, avšak větším technickým zhodnocením, se nabízí kolem 6800 Kč/m28. Areál Lerosu, o jehož koupi město uvažovalo před 3/4 rokem, ale který je méně vhodný (podle Martina Kubína že proti Lerosu má areál od Matějků cca 90-95% rozlohy zpevněnou nebo zastavěnou plochu ve velmi dobrém stavu), se nabízel kolem 1600 Kč/m29.

Zastupitelstvo schválilo nákup těsnou většinou 11ti hlasů koalice, kterou podpořil opoziční Tomáš Kunc (SNK) z obavy, aby mezitím areál nekoupil někdo jiný, jako se to stalo s bývalým Lerosem. Koaliční zastupitel Martin Douša (KDU-ČSL) byl totiž na služební cestě, avšak i ten nákup podporuje10. Někteří zastupitelé uváděli, že kdyby ta cena byla i s domkem u vstupu, tak by ruku pro zvedli5.

Poněkud rozruch způsobilo, že v tomto těsném hlasování hlasoval také zastupitel Martin Kubín (Vraníci), který na začátku jednání oznámil střet zájmů11. Na následujícím zastupitelstvu na to byl tázán a odpověděl, že v tom nevidí problém, že ohlášení podezření na střet zájmů ho nezbavuje práva hlasovat. Toto stanovisko podpořil i starosta Jan Brůžek s uvedením příkladu, že v menších obcích, kde v zastupitelstvu je většina fotbalistů, by nemohli hlasovat např. o hřišti. Zákon o obcích toto řeší v §83, kde stojí: „(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat“12. Podle výkladu by tedy zastupitel měl oznámit střet zájmů před jednáním (to se stalo). V původní verzi zákona v roce 2000 byla ještě povinnost zastupitelstva o tom hlasovat „…O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.13, která však v současné verzi zákona není. Povinnost hlasovat by mohla by být ještě v jednacím řádu zastupitelstva, kde to řeší článek 17, ale tam také není. Nabízí se v zájmu čistší politiky (Sedma má mezi základními tezemi: 1.Hájit svobodu a prosazovat odpovědnost každého jednotlivce vůči sobě, společnosti a budoucnosti. Prosazovat průhlednost, bezúhonnost a efektivitu komunální politiky a práce městského úřadu) vedení tuto povinnost do jednacího řádu v budoucnosti doplnit.

Během rozpravy podal Milan Chalupník návrh usnesení, aby město ještě jednalo o ceně, kvůli výhradám k posudku a pochybnostem o dalších zájemcích, protože při debatě od pana starosty zaznělo, že „pokud město areál nekoupí, tak Matějkovi dají prodej realitce“, neboli jiného zájemce majitelé neměli. Možná by se zde hodila analogie s nákupem pozemku u obchvatu, kdy na základě připomínek FV a diskuse v ZM se narychlo předložený bod nákupu pozemku (s obavami, že nám ten pozemek někdo vyfoukne) stejně neschválil, a dobře že tak, cena byla nakonec o cca 20% nižší, než za kolik vedení města na začátku nákup prosazovalo.. Ivan Jeník má obavu, aby se tímto stylem nedostalo město brzy do ekonomických problémů14. Avšak k hlasování o tom již nedošlo, protože byla dříve schválena koupě za nabízenou cenu.15

Nákup již proběhl, 23.4.2024 byl na katastr podán návrh na převod na město16.

 1. Kupní smlouva 5x Hanušovi a 3x Matějkovi z 12/5/2016[]
 2. 13. zasedání městského zastupitelstva – koupě areálu u nádraží a spravedlivější platba za odpady od příštího roku – slatinak.cz[][][]
 3. 12. Zasedání městského zastupitelstva – zvýšení odměn zastupitelů, bytové domy, záměr nákupu průmyslového areálu – slatinak.cz[]
 4. MK emailem 28/4/2024[][][]
 5. MCh emailem 26/4/2024[][]
 6. citováno z posudku: „Tržní hodnota byla stanovena na základě stanovení věcné hodnoty a výnosové hodnoty. Porovnávací hodnota stanovena nebyla vzhledem ke skutečnosti, že není k dispozici dostatek údajů o prodejích srovnatelných nemovitostí (údaje o velkosti, stavu, podmínkách transakce apod.). – ZNALECKÝ POSUDEK číslo položky: 1324/04/24, Znalec: Ing. Jiří Musil – str. 16“[]
 7. SŠ email 27/4/2024[]
 8. Výrobně-skladovací areál o celkové výměře pozemků 4.387 m2 | Reality.iDNES.cz[]
 9. Stavební huť Slatiňany kupuje areál bývalého Lerosu – slatinak.cz[]
 10. MD osobně 6/4/2024[]
 11. Zvukové záznamy | Slatiňany (slatinany.cz) – oznamuje ho zde: 16:45:10 TECHNICKÁ Kubín Martin, Ing., Ph.D. (00:00:46 – 00:00:56) a dále vysvětluje, v čem spočívá, zde: 17:38:54 DISKUTUJE Kubín Martin, Ing., Ph.D. (00:54:30 – 00:55:02) []
 12. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (zakonyprolidi.cz)[]
 13. J§ Správní právo : Střet zájmu zastupitele a podjatost pracovníka úřadu (juristic.cz)[]
 14. IJ emailem 26/4/2024[]
 15. MCh email 26/4/2024[]
 16. Obec: Slatiňany
  Katastrální území: Slatiňany
  Kmenové číslo / poddělení: 305/20
  Výměra parcely [m2]: 2362
  Druh pozemku: ostatní plocha
  Způsob využití: manipulační plocha

  Informace o řízení
  Číslo řízení: V-3279/2024
  Pracoviště: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim
  Datum přijetí: 23.04.2024 09:13
  Stav řízení: Odeslání informace o vyznačení plomby
  Správní poplatek: Uhrazen
  Řízení se týká nemovitostí v k.ú. Slatiňany (749796)

  Účastníci řízení
  Matějka Jan Převodce
  Matějka Michal Převodce
  Město Slatiňany Nabyvatel
  Běží 20denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad (§ 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.). Tato lhůta skončí 14.05.2024.

  Provedené operace
  Operace Datum
  Založení řízeníZahájeno řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. 23.04.2024[]

Událost Údržba
Slatiňany proti nádraží Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.