Návrh: Město bude řešit odstavená vozidla s propadlou technickou

Vraky aut z našich ulic budou možná mizet rychleji.

Podle nového zákona O pozemních komunikacích platného od jara může provozovatel komunikace nechat odtáhnout vozidlo, které má aspoň půl roku propadlou technickou. Před tím ho musí upozornit.

Takto už například v Chrudimi postupují 1.

S odstraňováním autovraků počítá i Město Slatiňany. Nejprve požádalo odbor dopravy MěÚ Chrudim o sdělení majitelů vozidel. Následně bude vlastníky vyzývat k odstranění. Pokud tak oni sami neučiní, zpracuje na vozidla zpracovat znalecké posudky, zda jde skutečně o vraky ve smyslu zákona. Pokud znalecký posudek potvrdí, že jde o vrak, bude vedeno správní řízení s majitelem vozidla.2

  1. chrudimskenoviny.cz Propadlá technická není jediným důvodem k odtažení auta[]
  2. Veronika Novotná, Město Slatiňany, doprava a životní prostředí 10.12.2020[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.