Téma: město Nasavrky

Město Nasavrky (německy:Nassaberg) se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém kraji, asi 13 km jižně od okresního města Chrudimi. Žije zde přibližně 1 700[1] obyvatel.1

Historie města

První dochovaný záznam o Nasavrkách je z r.1318 a jako první majitel je uváděn Kunrát de Nassawyrch. Roku 1355 obdržel Nasavrky od krále Karla IV. olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi, který se r. 1360 zasloužil o prohlášení Nasavrk za městečko. Posledním českým majitelem byl Albrecht Kekule ze Stradonic. Od poloviny 17. století se o rozkvět nasavrckého panství staral rod Schönfeldů, od r. 1746 rod Auerspergů. Do roku 1765 se v městečku uplatňovalo hrdelní právo. Od tohoto roku zde působil soud pro stíhání zločinců, který měl i civilní pravomoc. Dne 6. července 1849 tu byl ustaven okresní soud a berní úřad, ke kterému patřilo 46 obcí. Rod Auerspergů vymřel v roce 1942 a v r. 1945 přešel jejich majetek do vlastnictví státu. Počátkem 20. století se Nasavrky staly významným centrem severní části Železných hor a sídlem okresního hejtmanství.
Dne 24.9.2008 byly Nasavrky znovu stanoveny městem.2

Další obce toho názvu

  • Nasavrky v okresu Tábor 3
  • Nasavrky u Chocně 4
  1. wikipedia: Nasavrky[]
  2. nasavrky.cz – historie 14/6/2021[]
  3. obec-nasavrky.cz[]
  4. nasavrkyuo.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.