Město opraví sesutou zeď nad náhonem u Modely

Část opěrky u stavidla na pozemku Kabeláčova mlýna se sesula do náhonu. Jde o havarijní stav.

V současnosti se sesutá část dočasně zajistí dřevěnou konstrukcí (hotovo by mělo být do konce června), aby nedocházelo k dalšímu posunu svahu, což provede v tomto týdnu chrudimská firma Geogard s.r.o.1

Potom se musí naprojektovat finální podoba opravy – v podstatě nová opěrná stěna. Jsme v památkové zóně, takže se k projektu budou vyjadřovat i památkáři a záměr se bude povolovat zdejším stavebním úřadem. Nová opěrka by se měla vybudovat příští rok.1

Tato oprava nemá nic společného s plánovanou revitalizací objektu ani samotného náhonu.1

param = modela_mil 0 odhad ceny provizorní opravy

  1. Ing. Václav Hoffman; Odbor výstavby a investic; 3/6/2021 e-mail[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.