Město opraví sesutou zeď nad náhonem u Modely

Část opěrky u stavidla na pozemku Kabeláčova mlýna se sesula do náhonu. Jde o havarijní stav.

V současnosti se sesutá část dočasně zajistí dřevěnou konstrukcí (hotovo by mělo být do konce června), aby nedocházelo k dalšímu posunu svahu, což provede v tomto týdnu chrudimská firma Geogard s.r.o.1

Potom se musí naprojektovat finální podoba opravy – v podstatě nová opěrná stěna. Jsme v památkové zóně, takže se k projektu budou vyjadřovat i památkáři a záměr se bude povolovat zdejším stavebním úřadem. Nová opěrka by se měla vybudovat příští rok.1

Tato oprava nemá nic společného s plánovanou revitalizací objektu ani samotného náhonu.1

Na opravu sesunuté zdi u náhonu byly do 9/2021 vynaloženy následující prostředky (včetně DPH): Projekt pro dočasné zajištění sesuté opěrné stěny 25 000 Kč, dočasné zajištění: 227 234 Kč, projekt pro opravu opěrné stěny 211 750 Kč (včetně DPH).2

Na konečnou opravu opěrné stěny  zatím nemáme položkový rozpočet, odhad je cca 4 mil. Kč včetně DPH.2

  1. Ing. Václav Hoffman; Odbor výstavby a investic; 3/6/2021 e-mail[][][]
  2. tajemník Josef Prokš, e-mailem, 4/10/2021[][]

param = modela_mil 0.25 provizorní oprava vč. projektu,modela_mil 0.21 projekt na konečnou opravu

2 komentáře u „Město opraví sesutou zeď nad náhonem u Modely“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.