Město opravilo několik kanálů

Podle sdělení vedoucího stavebního odboru Václava Hoffmana:

Bylo opraveno několik uličních vpustí v ulicích města (2 ks v ulici Wolkerově, 1ks v ulici Boženy Němcové a 1ks na křižovatce Tyršova/Palackého).

V té souvislosti podotýkám, že město by mělo opravovat pouze uliční vpusti, které souvisejí s odvedením dešťových vod z komunikací v majetku města, což jsou všechny komunikace spadající do kategorie „místní komunikace“. Z uvedeného vyplývá, že bychom neměli opravovat propadlé vršky šachet kanalizace (i když to v některých případech provedeme). Zde by zásadní opravy měla provádět Vodárenská společnost Chrudim.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.